Tudnivalók szakdolgozati témavezetőknek

Minden, szakdolgozatra vonatkozó szabályozás megtalálható a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40. § (4) és (9) bekezdéséhez csatolt kari kiegészítő rendelkezésekben. A részleteket idekattintva olvashatja.

 

1. Ki lehet témavezető?

 • Az a jogász végzettséggel rendelkező szakember, aki
  • az adott képzés tanrendjéből bármely tárgy előadója vagy tantárgyjegyzője volt, vagy
  • tudományos fokozattal rendelkezik, vagy
  • az adott szak szakfelelőse írásban engedélyezi. Ez esetben a néhány soros ajánlás a szakdolgozati témalaphoz csatolandó.
 • A választott témavezető személyét – a hallgató által előre kitöltött szakdolgozati témalapon – az intézetvezető hagyja jóvá.
 • Szakdolgozat témájául kizárólag jogi tárgy választható!

További információ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40. §

 

2. A témavezető feladatai

 • a szakdolgozati témalapon aláírásával igazolja, hogy vállalja a hallgató által választott témával kapcsolatos témavezetői feladatok ellátását
 • felügyeli és értékeli a hallgató Szakdolgozat konzultáció nevű tárgyát. Ennek részleteiről alább írunk.
 • figyel arra, hogy a hallgató a szakdolgozatát a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 40. §-a, és annak 1. számú melléklete szerinti formában készítse el
 • a késznek mondott szakdolgozatot futtatja az MTA Kopi plágiumszűrő alkalmazásán az interneten. Ennek szabályozási és technikai részleteit lejjebb összefoglaljuk.
 • megadott határidőre szakdolgozatról bírálatot készít (értékelőlapot tölt ki).
 • a záróvizsgán a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 41. §- a alapján részt vehet, részvételi szándékát jeleznie kell az Intézetnek

 

3. Szakdolgozat konzultáció című tárgy teendői

 • A hallgatóknak az abszolutórium megszerzéséhet a szakdolgozati konzultáció című tantárgyat is teljesíteniük kell. Erre a tárgyra a témavezető ad háromfokozatú értékelést (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) a következő feltételekkel:
  • a szakdolgozati témalap határidőig való érvényes leadása,
  • a szakdolgozat várható tartalomjegyzékének benyújtása,
  • valamint a szakdolgozat összefoglalója legalább 3.000, legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben (ez kb. két oldal)
 • A tartalomjegyzéket és összefoglalót a hallgatók elektronikusan küldik a témavezetőjüknek előre megadott időpontig. A jegy megadása az általam küldött eredménylapon történik majd.

 

4. Tájékoztató a KOPI plágiumszűrő használatáról

Az elkészült szakdolgozatokat ellenőrizni kell az MTA SZTAKI KOPI plágiumszűrő alkalmazás segítségével, amely szövegegyezéseket keres a rendszerbe korábban feltöltött dolgozatokkal. Az alkalmazásról a kopi.sztaki.hu honlapon található részletes információ.

A szűrés – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) 1. sz. kari melléklete szerint – a témavezető feladata, aki a dolgozatot feltölti az internetes alkalmazásba. A konzulens az ellenőrzés eredményétől függően írja alá a dolgozat benyújthatóságáról szóló ún. témavezetői nyilatkozatot. Hallgatói részről ezért különösen fontos kötelezettség, hogy a dolgozat véglegesnek szánt változatát legkésőbb a leadási határidő előtt három héttel küldje meg a témavezetőnek. Ennek elmulasztása esetén a konzulens megtagadhatja a szűrés elvégzését, illetve a témavezetői nyilatkozat aláírását, és így a dolgozatot az Intézet nem veheti át, ennek hiányában pedig a hallgató nem jelentkezhet záróvizsgára. Ugyanez lesz a következmény, ha a plágiumszűrés pozitív eredményre vezet.

A plágiumszűrés elvégzéséről szóló, előzetesen a hallgató személyi adataival feltöltött témavezetői nyilatkozatot a hallgató juttatja el a témavezetőnek. Ezt a nyilatkozatot –aláírás után – a hallgató köteles beszerezni a témavezetőtől, majd köteles a szakdolgozatba beköttetni.

A TVSz előírása szerint egy konzulens/témavezető egy félévben képzéstől függetlenül legfeljebb 15 hallgató szakdolgozatának témáját vezetheti. Ezen létszámon túl javasoljuk és kérjük a témában szakértő kolléga ajánlását.

x