Sabjanics István

Sabjanics István junior assistant researcher

  • Department of Administrative Law
  • Department of Public International Law

Areas of expertise

Administrative law, Public international law, Data protection law

Short bio

Istvan Sabjanics (Budapest, 1985.)

Department of Administrative Law, Department of Public International Law
PPKE JÁK Doctoral School

PPKE JÁK, law degree (2004-2009)
PPKE Doctoral School (2010-2013)
Bar exam (2013)
Law enforcement special examination /national security/ (2017)

Fields of research:
the rule of law and the anti-terrorism legislation
law of emergency, the practice of emergency powers
legal "transplantation"
law enforcement administration
national security administration
mil

Consulting hours

contact by e-mail

Budapest, Hungary 21 September 2017, PPKE JÁK: Privacy and National Security Interests - Concurring Aims

Title of Presentation: The Legality of National Security

 

Budapest, Hungary 21 April 2017, MTA TK Jogtudományi Intézet - PPKE JÁK - Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság: A különleges jogrend (HAS Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies - PPKE JÁK - Hungarian Military Law and Martial Law Society: The State of Emergency)
Előadás címe: Ágazati-szakmai érdekek alakulása a különleges jogrendben (Title of Presentation: Changes of sectoral and professional interests during State of Emergency)

 

Budapest, Hungary 16-17 November 2015, Magyar Tudományos Akadémia: Globális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok (Hungarian Academy of Sciences: Progress of Global Migration and Hungary - Challenges and Answers)
Előadás címe: A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, valamint a különleges jogrend és a határokon átívelő jogalkotás gyakorlata (Title of Presentation: The Crisis of Mass Migration, Special Legal Order and the Practice of Cross-Border Legislation)

 

Budapest, Hungary, 21 May 2015, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: Nemzetbiztonsági prioritások és alapjogvédelem (Office of the Commissioner for Fundamental Rights: National Security Priorities and the Protection of Fundamental Rights)
Előadás címe: Jogalkotási kihívások a XXI. században - A terrorizmus és a nemzet biztonsága (Title of Presentation: Legislative Disputes in the 21st Century - Terrorism and the Security of the Nation)

 

Budapest, Hungary, 12 November 2013, PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont: Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében (Ereky Public Law Research Center: Pilot projects in development of administration management)
Előadás címe: Adatvédelem és terrorellenes intézkedések az Egyesült Államokban – A MATRIX modellkísérlet története és visszhangjai (Title of Presentation: Data Protection and Anti-Terrorism Measurements in the United States - Story and reflections of the MATRIX Pilot Project)

 

Budapest, Hungary, 9 November 2012, BM TT - NKE RTK: A rendészeti tevékenység kontrolljának időszerű kérdései (Scientific Council of the Ministry of Interior of Hungary - UPS: Actualities in the Control of Policing)
Előadás címe: A különleges jogrend elméleti problémái és a felelősségtan egyes kérdései (Title of Presentation: Theoretical Controversies of Special Legal Order and the Subject of Responsibility)

 

Budapest, Hungary, 1 June 2012, PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont: Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Európában (Ereky Public Law Research Center: Role of the Public Prosecutor in the Field outside the Criminal Law)
Előadás címe: Az Egyesült Királyság és Írország ügyészségeinek büntetőjogon kívüli tevékenysége (Title of Presentation: Responsibilities of the Public Prosecutor outside the Field of Criminal Law in the UK and Ireland)

 

Pécs, Hungary, 23 March 2009, PTE ÁJK: A jogi felsőoktatás aktuális kérdései (University of Pécs: Disputes on Actual Challanges of the Legal Studies)
Előadás címe: Aktuális kihívások a jogászképzésben (Title of Presentation: Controversies of Studying Law Today)

 

Balatonfüred, Hungary, 24-26 April 2007, OTDT - KRE ÁJK: XXVIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció: Alkotmányjogi Tagozat II. (XXVIII. National Scientific Student Conference - Law Section: Constitutional Law Committee II.)
Előadás címe: Gondolatok a polgári titkosszolgálatok közjogi helyzetéről (Title of Presentation: Concepts on the civil national security services' status in the public law system)

The following list is embedded from an external site. The content and the display is completely independent from the Pázmány Péter Catholic University and originates from the Hungarian Scientific Repository.
x