Ahogyan azt Gustav Radbruchtól – és nyomán Lábady Tamástól tudhatjuk –, a magánjog „minden jogok szívkamrája": olyan jogág, amely jelen van minden ember és más jogalany mindennapjaiban, tudtán kívül is vezérli azok életét, kijelöli autonómiájuk határvonalait. A magánjoggal minden jogász elkerülhetetlenül szoros kapcsolatba kerül, akár hivatását gyakorolja, akár csak az életét éli. A magánjogot oktató tanszék feladata és felelőssége egy jogi karon így óriási, mert a hallgatóknak ezt a hatalmas, az élet és a minket körülvevő világ apró rezdüléseire is kiterjedő joganyagot kell átadnia, a tételes jogi szabályokon mögé látva felvillantani a rideg nyelvezettel megfogalmazott szabályok mögött álló erkölcsi normarend körvonalait is. A Polgári Jogi Tanszék – különböző neveken és személyi összetétel mellett – ennek érdekében a Kar kezdeteitől a hallgatók rendelkezésére áll, és a katolikus jogászképzés fontos pillérét képezi.