Jogász

Információk a 2019/2020. tanévre jelentkezéshez:

A jogász MA képzés mesterképzés, 10 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? állami ösztöndíjas / önköltséges állami ösztöndíjas / önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? 280 000 Ft/félév 220 000 Ft/félév
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

 

Pontszámítás:

A pontszámításról részletes információk:  felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi mellőzésével) is rangsorolja az alábbiak szerint:

Jeles minősítésű oklevél = 400 pont;
Jó minősítésű oklevél = 366 pont;
Közepes minősítésű oklevél = 333 pont;
Elégséges minősítésű oklevél = 300 pont;

A Jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

Tanrend sajátosságai

a gazdasági és környezetvédelmi szakjogi tárgyak, közgazdaságtan és a nemzetközi jog magas óraszámban oktatása

az alkotmányjog, összehasonlító jogi tárgyak, a sajtó- és médiajog, az intézmény katolikus voltából következően három féléven keresztül kánonjog oktatása

Tantárgyak típusai

kötelező tárgyak (alapozó tárgyak)kötelezően választható tárgyak (pl.: természetjog, bioetika, ingatlanjog, bank-tőzsdejog stb.)szabadon választható tárgyak széles skálájagyakorlati órák, melyek a jogászi készségek fejlesztésére szolgálnak

A mintatanterv idekattintva letölthető.

 

Jogászképzés  igazgatásszervező  (közigazgatás-szervező) diplomával

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara várja az igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) végzettséggel rendelkező jelentkezőket a jogász szakra, mind nappali, mind levelező tagozaton, akik részére négy év alatt teljesíthető mintatantervet állítottunk össze. Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.
A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni.
Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014-es tanévben érvényes tanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell.

A mintatanterv igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára

 

Jogászképzés  igazságügyi  igazgatási  diplomával

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara várja a jogász szakra igazságügyi igazgatási végzettséggel rendelkező jelentkezők részére is lehetővé teszi a képzési idő rövidítését. A felmentések a megadott lista szerinti tárgyakra terjednek ki, a rövidített mintatanterv pedig nyolc félévre bontva tartalmazza a teljesítendő tárgyakat. A korábbi tanulmányokra tekintettel a szakmai törzsanyag tárgyainál (büntetőjog, polgári jog stb.) előhallgatási kötelezettség nem lesz, így azokat már az első évben felvehetik.
Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.
A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni. Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a 2015/2016-os tanévben érvényes tanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, más intézményben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell. A rövidített képzésre, a tárgyeltérésekből eredő esetleges pluszvizsgák figyelembevételével, a bolognai rendszer előtti igazságügyi ügyintéző főiskolai végzettséggel is lehet jelentkezni.

A jogász szak mintatantervéből elfogadott tárgyak igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkező hallgatók számára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x