Budapest Ösztöndíj Program 2017/2018 2017. április 14.

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program), amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.
A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt - 2017 szeptemberétől, illetve 2018 februárjától 10 hónapon keresztül - szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.
A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

*         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;

*         a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;

*         a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;

*         a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.
A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.
A Program pályázata 2017. április 14-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi linkeken érhetőek el:

BÖP rendelet

Nyilatkozat

Pályázati adatlap

Pályázati kiírás

Szakdolgozati témakörök

x