Kopits Ösztöndíj felhívás 2018. szeptember 27.

A Pázmány Alapítvány Kopits tanulmányi ösztöndíjat hirdet, a 2018/2019-os tanévre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói körében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pázmány Alapítvány (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.) Kopits tanulmányi ösztöndíjat hirdet, a 2018/2019-os tanévre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói körében.

Az alapító és az ösztöndíj bemutatása:

            Az ösztöndíj alapítóinak célja néhai Dr. Kopits Imre neves orvosprofesszor szellemi hagyatékának ismertetése és szellemiségének terjesztése: a keresztény-nemzeti gondolat előmozdítása Magyarországon. Az adományozó Kopits-család, azon diákoknak ajánlja fel az ösztöndíjat, akik ezen szellemi örökséget továbbviszik és kiemelkedő eredményt érnek el tanulmányaik során.

 

Pályázaton való részvétel feltételei:  

            A Pázmány Péter Katolikus Egyetem azon hallgatói vehetnek részt a pályázaton, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és tanulmányaik során kiemelkedő eredményt értek el. Több hasonló jelölt esetén további figyelembeveendő kritériumok: szociális helyzet, vallásos elhivatottság, az Egyetem javára vállalt önkéntes munka.

 

A pályázat benyújtásának módja - elektronikus: kopits.osztondij@ppke.hu

A pályázóknak a csatolt űrlapot kell kitölteni, és annak mellékleteivel felszerelve benyújtani azt a fenti e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2018. szeptember 27. 16.00

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázaton azon hallgatók vesznek részt, akiket oktatóik erre érdemesnek találnak, és ezt ajánlásukkal igazolják. Az aktív hallgatói jogviszonyt, valamint a tanulmányi átlagot a neptunból kinyomtatott lappal kérjük igazolni.

Az eredményhirdetés időpontja:

 

2018. október 5-én e-mailben

Az oklevél átadásának időpontja:

 

2018. október 8–19. között, később meghatározott konkrét időpontban, Kopits úr személyes magyarországi tartózkodása idején, ünnepélyes keretek között.

A pályázók díjazása:

A 2018/2019. tanévben 1.000.000 Ft kerül kiosztásra, karonként 250.000 Ft összegben (karonként egy hallgató részesül díjazásban).

 

Az oklevelek átadására 2018. októberében kerül sor - ünnepélyes keretek között.

Az ösztöndíj folyósítására az ösztöndíjas és a Pázmány Alapítvány ösztöndíjszerződést kötnek.

A pályázók elfogadják, és tudomásul veszik a kiírónak azt a jogát, hogy a beérkezett pályázatokat kizárólagos hatáskörben, önállóan és saját belátása szerint értékelje.

Kopits Ösztöndíj PÁLYÁZATI ŰRLAPJA ITT letölthető.

Budapest, 2018. szeptember 10.

Pázmány Alapítvány

 

x