Pályázati kiírás - Büntetőjogi perbeszédverseny 2019. március 8.

Benyújtandó: pályázati adatlap aláírva; vád- vagy védőbeszéd névvel ellátva. Papír alapon: a Porta mellett a Kari Iktatóba (a tanulmányi dékánhelyettesnek címezve) ÉS elektronikusan a (pdf/doc formátumban): boncza.hajnalka@jak.ppke.hu címre.

Vád- vagy védőbeszéd mellé CSATOLANDÓ :

 Pályázati adatlap

 

 

x