Sienai Szent Bernardin Ösztöndíj 2018. május 22.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara pályázatot tesz közzé a népszerűsítését szolgáló sporttevékenységek támogatására.

Szervező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar /PPKE JÁK/

Téma: A PPKE JÁK pályázatot tesz közzé, a hallgatói számára a Kar népszerűsítését szolgáló sporttevékenységek támogatására.

Célja: egyetemi szabadidős sporttevékenység folytatása

Pályázhatnak: a PPKE JÁK-kal aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik egyénileg és/vagy csapatban a PPKE JÁK népszerűsítését szolgáló sporttevékenységet folytatnak. Csapatsportok esetében is csapattagonként külön – külön szükséges a pályázás, tehát minden csapattag külön pályázatot (önálló űrlapot) nyújt be, de fel kell tüntetni az űrlapon, hogy a pályázat benyújtója valamely/mely csapat tagja (amennyiben csapat tagjaként történik a pályázat). Elbírálásban előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által kiírt versenyeken indultak a 2017/2018. tanév tavaszi félévében.

Támogatás keretösszege: 400.000 Ft /félév

Támogatás formája: ösztöndíj

Pályázat beadási módja: elektronikusan a hermany.helga@jak.ppke.hu címre, valamint a pályázati adatlapból egy aláírt példányt juttassanak el a Kari Iktatóba is /28-as ép., Porta mellett/. A pályázat adatlapját számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni és kérjük.

Pályázat beadási határidő: 2018. május 22., kedd 12.00 óra

Kiválasztás: A leadott pályázatok alapján az értékelő bizottság dönti el, hogy a felsorolt célok melyikét és milyen mértékben támogatja. A sikeres pályázó a megadott email címre értesítést kap a bizottságtól. A bizottság a döntését nem köteles indokolni. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázati kiírás ide kattintva olvasható.

A pályázati űrlap ide kattintva tölthető le.

x