Szabályzatok, mintatantervek

 

Szabályzatok

 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2019.10.01-től) 

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2019.08.15-től)  

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2018.11.22-től)

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2018.08.15-től) 

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2018.06.01-től)

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2019.08.15-től)

        Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2019.04.04-től)

        Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2018.11.22-től) 

Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat

Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat

Felvételi Szabályzat Kari kiegészítésekkel (hatályos: 2019.07.17-től)

Könyvtári SZMSZ

Egyetemi SZMSZ

PPKE JÁK Kari SZMSZ

PPKE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya

PPKE JÁK Tűzvédelmi Szabályzat (hatályos: 2016.01.19-től) 

PPKE Minőségbiztosítási Szabályzat

PPKE Minőségügyi Kézikönyv

A Jog- és Államtudományi Doktori Iskola szabályzatait lásd az Iskola honlapján!

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát lásd az Intézet honlapján!

 


M I N T A T A N T E R V E K

Jogász egységes, osztatlan képzés:

Jogász egységes, osztatlan MA szak (2015 előtt jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Jogász egységes, osztatlan MA szak (2015/16-ban és 2016/17-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász egységes, osztatlan MA szak (2017/18-ban jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász egységes, osztatlan MA szak (2018/19-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász egységes, osztatlan MA szak (2019/20-tól jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

 

Tájékoztató a rövidített jogász szakos mintatanterv alkalmazásának lehetőségéről

Jogász egységes, osztatlan képzés igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára:

Jogász mintatanterv igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkezők számára (2015 előtt jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkezők számára (2015/16  tanévben jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) alapszakos oklevéllel rendelkezők számára (2016/17-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) alapszakos oklevéllel rendelkezők számára (2017/18-ban jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) alapszakos oklevéllel rendelkezők számára (2018/19-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

 

 

Jogász egységes, osztatlan képzés igazságügyi igazgatási alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára:

Jogász mintatanterv igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkezők számára (2016/17-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkezők számára (2017/18-ban jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkezők számára (2018/19-ben jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Jogász mintatanterv igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkezők számára (2019/20-tól jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

 

MA (Master of Arts) képzések:

Európai és nemzetközi igazgatási MA szak

Kodifikátor MA szak

 

BA (Bachelor of Arts) képzések:

Igazgatásszervező BA szak

Igazságügyi igazgatási BA szak (2015 előtt jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Igazságügyi igazgatási BA szak (2015/16-tól jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Igazságügyi igazgatási BA szak (2016/17-ben és 2017/2018-ban jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Igazságügyi igazgatási BA szak (2018/19-ben jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Igazságügyi igazgatási BA szak (2019/20-tól jogviszonyt létesített hallgatók számára)

Közigazgatás-szervező BA szak

Közszolgálati BA szak

Nemzetközi igazgatási BA szak

 

 

 

 

 

 

 

x