Tudnivalók a 2020/2021-es tanév I.félévéről 2020. október 7.

Olvassa el részletesen!

Tisztelt Hallgatóink!

Jelen tájékoztató az augusztus 14-én közzétettnek a javított változata. Kérem ezt tekintsék irányadónak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, mindannyiunk érdekében a 2020/2021-es tanévet a 11/2020. sz. Rektori Utasításnak megfelelően kezdhetjük meg, amely az alábbi linken érhető el.

A Rektori Utasításnak megfelelően Karunk az oktatással, az egyes órákon való részvétellel összefüggésben az alábbi rendelkezéseket hozta, amely rendelkezések jelenleg kizárólag a tanév megkezdésére vonatkoznak, melyeket utóbb Karunk hatáskörén kívül eső kormányzati intézkedések befolyásolhatnak:

A tájékoztató a jogász szak és az igazságügyi igazgatás alapszak hallgatóira vonatkozik.

1. A mintatanterv 1. félévében szereplő tárgyaknál

a) Főelőadások:
Az előadótermekben személyes jelenléttel korlátozott számú hallgató tartózkodhat (30-50 fő), személyes jelenlét nélkül további hallgatók online formában tudnak a főelőadáshoz csatlakozni. A korlátozott személyes jelenlét érdekében egy, az interneten keresztül bármely elsőéves hallgató számára elérhető regisztrációs ívet fogunk közzétenni, melyet minden hallgató látni fog, és bármikor módosíthatja az adott heti főelőadáson való részvételi igényét az adott heti főelőadást megelőző napig. (Kérjük, hogy Neptun üzeneteiket, illetve a kari honlapot, a hallgatói levelezőlistát, a Kar Facebook oldalát fokozottan kövessék.) A főelőadásokon való részvétel minden hallgató számára - valamely formában - ajánlott.

b) Gyakorlatok:
A mintatanterv I. félévében szereplő nappali tagozatos gyakorlatoknál minden hallgató számára biztosítjuk a jelenléti oktatást. A járványhelyzetre tekintettel azonban a gyakorlatokon való személyes részvétel nem kötelező, de a meg nem jelenőktől a gyakorlatvezető az online csatlakozást megkívánhatja.
A levelező tagozatos gyakorlatok a főelőadásokra vonatkozó rendben zajlanak. 

2.) A mintatanterv 3. 5. 7. 9. félévében szereplő tárgyaknál

a) Főelőadások:
Az előadótermekben személyes jelenléttel korlátozott számú hallgató tartózkodhat (30-50 fő), személyes jelenlét nélkül további hallgatók online formában tudnak a főelőadáshoz csatlakozni. A korlátozott személyes jelenlét érdekében egy, az interneten keresztül bármely felsőbb éves hallgató számára elérhető regisztrációs ívet fogunk közzétenni, melyet minden hallgató látni fog, és bármikor módosíthatja az adott heti főelőadáson való részvételi igényét az adott heti főelőadást megelőző napig. (Kérjük, hogy Neptun üzeneteiket, illetve a kari honlapot, a hallgatói levelezőlistát, a Kar Facebook oldalát fokozottan kövessék.) A főelőadásokon való részvétel minden hallgató számára - valamely formában - ajánlott.

b) Gyakorlatok:
A gyakorlatok kizárólag online formában zajlanak, ahol a részvétel kötelező. Az online részvétel formáját (kamera és hang) az adott kurzus oktatója határozza meg.

3.) Szabadon választható és kötelezően választható tárgyak
A szabadon választható és kötelezően választható tárgyak oktatása kizárólag online formában történik. Az online részvétel formáját (kamera és hang), valamint az online részvétel kötelező jellegét az adott kurzus oktatója határozza meg.

4.) Belépés a Kar területére
A Kar területére történő belépés kizárólag az 1.a), 1.b), 2.a) pontok érdekében, valamint az előzetesen a honlapon közzétett félév elején történő Tanulmányi Osztályon végzett ügyintézés érdekében megengedett, a fentebb hivatkozott Rektori Utasítás 2. §-ának megfelelően, kizárólag arcot (szájat és orrot) eltakaró maszk viselésével.

5.) Vizsgázás rendje

A járványügyi helyzetre tekintettel a vizsgák [félév végi vizsga (továbbá - akiket érint - az EV, CV, KV, ZV vizsga, azaz bármilyen vizsga)] kizárólag online - szóbeli vagy írásbeli - formában kerülnek lebonyolításra.

6.) Egyebek
Minden egyéb kérdésben a fent hivatkozott Rektori Utasítás szabályai irányadók.

Részletesebb tájékoztatást a konkrét kurzusok tekintetében folyamatosan nyújtunk majd, ezért kérem, hogy legyenek türelemmel!

Megértésükben bízva:
Szabó István
dékán 

x