AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

TISZTELT HALLGATÓK!


A 2018/2019/I. félévben az alábbi

speciálkollégiumi tárgyakat

hirdettük meg

A tárgyak teljesítésének minimális feltétele, hogy nappali tagozaton a hiányzás max. 2 alkalommal lehetséges, levelező tagozaton egyszer sem. További feltételeket az óraadó tanár fogja kihirdetni az első alkalommal.


1. Gazdasági növekedés és egyensúlyhiányok az Európai Unióban – nappali és levelező tagozat (nemzetközi gazdasági ismeretek betétlap választható tárgya)

tárgyleírás


2. Humánerőforrás és szakpolitikák (a tárgy tematikája 90%-ban megegyezik a Gazdaságpolitikai dilemmák Magyarországon c. speciálkollégiumi tárggyal, így aki azt már elvégezte, ne vegye fel újként a most meghirdetettett)– nappali és levelező tagozat (Vállalkozási és pénzügyi ismeretek betét lap választható tárgya)

tárgyleírás

3. A kártérítés joggazdaságtana – nappali tagozat (Vállalkozási és pénzügyi ismeretek betét lap választható tárgya)

tárgyleírás

4.Motivation and Impacts of Foreign Direct Investments nappali és Erasmus képzésen résztvevőket várunk.  (nemzetközi gazdasági ismeretek betétlap választható tárgya)

tárgyleírás

5. Humánerrőforrás menedzsment - nappali tagozat (Vállalkozási és pénzügyi ismeretek betét lap választható tárgya)

tárgyleírás

 6. EU projektmenedzsment

tárgyleírás

LEVELEZŐ TAGOZATON INDÍTOTT SZABADONVÁLASZTHATÓ TÁRGYAK:

1. Humánerőforrás és szakpolitikák (tárgyleírást lásd fenn)

2. Gazdasági növekedés és egyensúlyhiányok az Európai Unióban (tárgyleírást lásd fenn)

3. Digitális transzformáció

tárgyleírás

 


- . -

Felhívjuk a figyelmet, hogy szakdolgozat konzultáció kurzusra a témavezető tanárral történt előzetes egyeztetés után van lehetőség! Kérjük, hogy félfogadási időben szíveskedjenek az érintett oktatókat megkeresni!

. -

A DIPLOMAMUNKA/SZAKDOLGOZAT LEADÁSI RENDJE MEGVÁLTOZOTT :


A Karon diplomamunkát/szakdolgozatot az a hallgató adhat le, aki diplomamunkáját
feltöltötte a Neptun rendszerre és megszerezte az abszolutóriumot.
Diplomamunka / szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerre az alábbi linken található: https://jak.ppke.hu/hallgatoinknak/zarovizsga

 

 

 

 

Fogalom tár:

  • Kötelezően választható tantárgy: a szak által meghatározott tantárgyak közül
    választhatja ki a hallgató, hogy melyiket kívánja teljesíteni (pl. Vállalatgazdaságtan és kontrolling; Világgazdaságtan stb.)

  • Gyakorlat: kiscsoportos kontaktóra (pl. Bevezetés a közgazdaságtanba - gyakorlat)

  • Szabadon választható tantárgy: a hallgató szabadon választja ki tantárgyát a felsőoktatási intézmény által meghirdetett tárgyak köréből (pl. speciálkollégiumok)

  • Évközi jegy: ötfokozatú minősítés, amelyre a szorgalmi időszak 14. hetének végéig legalább két teljesítési lehetőséget kell biztosítani.

x