DIPLOMAKIEGÉSZÍTŐ

 

 

Diplomakiegészítő

 

 

 

A "Vállalkozási és pénzügyi ismeretek", és a "Nemzetközi gazdasági ismeretek" c. tárgyak a diploma kiegészítését szolgáló szakirányú ismeretek elsajátítását biztosító tárgycsoportok. Ennek igazolására szolgál a diploma melléklete, melyek az alábbi táblázat szerinti tárgyak vonatkozásában megszerezhetőek Intézetünknél.

 

A Kari Tanács 13/2017. (II.16.) számú határozatával elfogadta a jogász oklevélhez csatolt betétlapokról szóló 25/2009. (VIII. 21.) KT határozat módosítását (HFKI által gondozott két betétlap). Ennek értelmében a

Nemzetközi gazdasági ismeretek betétlapon megszűnik:


JOKG458NA0 és JOG458LA0 A világgazdaság ezredéves perspektívában
JOIT101xx0 Informatikai gyakorlat

Új tárgyként fel lehet venni:
JOKG462__0 Motivation and Impacts of Foreign Direct Investments angol nyelven

 

Vállalkozási és pénzügyi ismeretek" betétlapnál megszűnik:


JOKG455NA0 Jog és gazdaság: az állam szerepváltozásai
JOKG451_A0 Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből

Helyettük új tárgy kerül bevezetésre:
- JOKG480XA0 Humánerőforrás menedzsment
- JOKG481XA0 Humánerőforrás és szakpolitikák

A 2017. II. 16-a előtt felvett és teljesített tárgyak beszámítanak a betétlap megszerzésébe.

2017. II.16-át követően csak az új, módosított betétlap tárgyakat lehet beszámíttatni.

FELLHÍVJUK A T. HALLGATÓK FIGYELMÉT, hogy  amikor letették záróvizsgáikat, és valamelyik Betétlap feltételeit teljesítették, azt jelezzék a záróvizsga előadóknak az aktuális záróvizsga időbeosztásban szereplő határidőig annak érdekében, hogy az okmányokat el tudják készíttetni! 

Az új betétlapok letölthetők innen

 

 

 

A 2017. II. 16-a előtti betétlapra vonatkozó előírások

 

 

 

x