ÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

 

 

 

 

 

 

Dr. Katona Klára intézetvezető, e. docens
Működő tőke befektetések legújabb tendenciái
Vállalati versenyképesség tényezői
Pályázati -támogatási hatékonyság
KKV szektor fejlődési lehetőségei
Pénz- és tőkepiaci változások hazai és nemzetközi dimenzióban
Adópolitika hatása - állami szerepvállalás
 
Dr. Kőrösi István e. docens
Az európai gazdasági integráció fejlődése, az Európai Unió a világgazdaságban,
Közép-Európa helye és szerepe az Európai Unióban,
Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere,
A szociális piacgazdaság és a jóléti állam összefüggései és különbségei,
A humán erőforrás, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a versenyképesség az Európai Unióban és a világgazdaságban
Németország és Ausztria szerepe az Európai Unióban és a világgazdaság
 
Dr. Schlett András e. docens
Idősödés és nyugdíjrendszer
A foglalkoztatáspolitika szerepének megváltoztatása
Kína a világgazdasági hatalommá válás útján
A jóléti államok átalakulása
Fenntartható fejlődés kérdése
Agrárfinanszírozás, agrárium átalakulásának kulcskérdései
Az oktatás finanszírozásának sajátosságai
A szociálpolitika kihívásai a 21. században
 
Dr. Szalai Ákos e. docens
Magánjog (tulajdon, kártérítés, szerződés, társaság) joggazdaságtani elemzése
A hitelszerződések, hitelgaranciák joggazdasági értelmezése, hatása
Polgári eljárásjog ösztönző hatásai
A hatalommegosztás joggazdaságtana: bíróságok vs. törvényhozó-végrehajtó hatalom - bíróságok, hatóságok függetlenségének joggazdaságtani értelmezése
Public choice - a demokratikus döntéshozatal mechanizmusa, hatásai, választási rendszerek és lobbik szerepe
 
Mányó-Váróczi Violetta e. tanársegéd
A jogkövető magatartás üzemgazdaságossága
Számviteli fe/i/gyelem

 

x