DIPLOMAKIEGÉSZÍTŐ

 

 

Diplomakiegészítő

 

A "Vállalkozási és pénzügyi ismeretek", és a "Nemzetközi gazdasági ismeretek" c. tárgyak a diploma kiegészítését szolgáló szakirányú ismeretek elsajátítását biztosító tárgycsoportok. Ennek igazolására szolgál a diploma melléklete, melyek az alábbiak  szerint megszerezhetőek Intézetünknél.

VÁLLALKOZÁSI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK BETÉTLAP

 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ISMERETEK BETÉTLAP:

A PPKE JÁK Kari Tanácsa 2020. április 2-án módosított a Nemzetközi Gazdasági Ismeretek betétlap tárgyait. A módosítások 2020. április 15-től lépnek hatályba.

A módosított betétlap:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztatjuk a t. Hallgatókat, hogy a 2019/2020/2 tavaszi szemeszterben az alábbi szabadonválasztható tárgyak kerültek meghirdetésre:
- Humánerőforrás menedzsment (nappali tagozat)*
- Humánerőforrás és szakpolitikák (Nappali tagozat)**
- Motivation and Impacts of Foreign Direct Investments (nappali - angol nyelven)**
- Globalizáció kihívásai (levelelző tagozat) **
- A szerződések joggazdaságtana (nappali tagozat)*
- A kártérítések joggazdaságtana (nappali tagozat) *
- Közcélúszervezetek menedzsmentje (nappali tagozat) *

*jelölt tárgyak a VÁLLALKOZÁSI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK BETÉTLAP választható tárgyai csoportjának része.
** jelölt tárgyak a NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ISMERETEK BETÉTLAP választható tárgyai csoportjának része.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Kari Tanács 23/2018. (XI.22.) határozatával módosította a jogász oklevélhez csatolt Nemzetközi gazdasági ismeretek betétlap választható tárgyainak körét. 

Ennek értelmében a Nemzetközi gazdasági ismeretek betétlapon megszűnik:
JOKG463__0 GAZDASÁGPOLITIKAI DILEMMÁK MAGYARORSZÁGON
Új tárgyként fel lehet venni:
JOKG481XA0 HUMÁNERŐFORRÁS ÉS SZAKPOLITIKÁK
A 2018. XI. 22-e előtt felvett és teljesített tárgyak beszámítanak a betétlap megszerzésébe. 2018. XI. 22-ét követően csak az új, módosított betétlap tárgyat lehet beszámíttatni. 

Az új Nemzetközi gazdasági ismeretek c. betétlap itt található. 

A Vállalkozási és pénzügyi ismeretek betétlap nem módosult, érvényes előírásai itt találhatóak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FELLHÍVJUK A T. HALLGATÓK FIGYELMÉT, hogy  amikor letették záróvizsgáikat, és valamelyik Betétlap feltételeit teljesítették, azt jelezzék a záróvizsga előadóknak az aktuális záróvizsga időbeosztásban szereplő határidőig annak érdekében, hogy az okmányokat el tudják készíttetni! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. II. 16 és 2018. XI. 22 közötti időszakban érvényes betétlapok

A Kari Tanács 13/2017. (II.16.) számú határozatával elfogadta a jogász oklevélhez csatolt betétlapokról szóló 25/2009. (VIII. 21.) KT határozat módosítását (HFKI által gondozott két betétlap). Ennek értelmében a

Nemzetközi gazdasági ismeretek betétlapon megszűnik:

JOKG458NA0 és JOG458LA0 A világgazdaság ezredéves perspektívában
JOIT101xx0 Informatikai gyakorlat

Új tárgyként fel lehet venni:
JOKG462__0 Motivation and Impacts of Foreign Direct Investments angol nyelven

Vállalkozási és pénzügyi ismeretek" betétlapnál megszűnik:

JOKG455NA0 Jog és gazdaság: az állam szerepváltozásai
JOKG451_A0 Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből

Helyettük új tárgy kerül bevezetésre:
- JOKG480XA0 Humánerőforrás menedzsment
- JOKG481XA0 Humánerőforrás és szakpolitikák

A 2017. II. 16-a előtt felvett és teljesített tárgyak beszámítanak a betétlap megszerzésébe.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2017. II. 16-a előtti betétlapra vonatkozó előírások, valamint betétlapok

letölthetők innen: vállalkozási és pénzügyi ismeretek

nemzetközi gazdasági ismeretek betétlap

 

 

x