ÉVFOLYAMDOLGOZATI ÉS SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy évfolyamdolgazat/szakdolgozat konzultáció kurzusra a témavezető tanárral történt előzetes egyeztetés után van lehetőség! Kérjük, hogy félfogadási időben szíveskedjenek az érintett oktatókat megkeresni!

 


A DIPLOMAMUNKA/SZAKDOLGOZAT LEADÁSI RENDJE MEGVÁLTOZOTT :

A Karon diplomamunkát/szakdolgozatot az a hallgató adhat le, aki diplomamunkáját
feltöltötte a Neptun rendszerre és megszerezte az abszolutóriumot.
Diplomamunka / szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerre az alábbi linken található: https://jak.ppke.hu/hallgatoinknak/zarovizsga

 

Évfolyamdolgazati/szakdolgozati témakörök oktatónként 

 

Dr. Katona Klára intézetvezető, e. docens
Működő tőke befektetések legújabb tendenciái
Vállalati versenyképesség tényezői
Pályázati -támogatási hatékonyság
KKV szektor fejlődési lehetőségei
Pénz- és tőkepiaci változások hazai és nemzetközi dimenzióban
Adópolitika hatása - állami szerepvállalás
 
Dr. Schlett András e. docens
Idősödés és nyugdíjrendszer
A foglalkoztatáspolitika szerepének megváltoztatása
Kína a világgazdasági hatalommá válás útján
A jóléti államok átalakulása
Fenntartható fejlődés kérdése
Agrárfinanszírozás, agrárium átalakulásának kulcskérdései
Az oktatás finanszírozásának sajátosságai
A szociálpolitika kihívásai a 21. században
 
Dr. Szalai Ákos e. docens
Magánjog (tulajdon, kártérítés, szerződés, társaság) joggazdaságtani elemzése
A hitelszerződések, hitelgaranciák joggazdasági értelmezése, hatása
Polgári eljárásjog ösztönző hatásai
A hatalommegosztás joggazdaságtana: bíróságok vs. törvényhozó-végrehajtó hatalom - bíróságok, hatóságok függetlenségének joggazdaságtani értelmezése
Public choice - a demokratikus döntéshozatal mechanizmusa, hatásai, választási rendszerek és lobbik szerepe
 
Dr. Mányó-Váróczi Violetta e. adjunktus
A jogkövető magatartás üzemgazdaságossága
Számviteli fe/i/gyelem
Beszámolási kötelezettség teljesítése KKV-k és nagyvállalatok esetében
 
 

Frissítve: 2020.07.07.

x