Kifutó képzések - megszünt szakok tárgyai (MA, BA)

 EUROPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERSZAK (MA) - a szak tárgyleírásai

ŐSZI SZEMESZTER TÁRGYAI:

KÖZÖSSÉGI PÉNZÜGYEK - tematika

EU PROJEKTMENEDZSMENT - tematika

TAVASZI SZEMESZTER TÁRGYAI:

KÖZCÉLÚ SZERVEZETEK MENEDZSMENTJE - tematika

EU PÁLYÁZATI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER - tematika

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 IGAZGATÁS SZERVEZŐ (BA) tárgyleírások

őSZI SZEMESZTER

Bevezetés a közgazdaságtanba

Szociológia

Számviteli alapismeretek

Menedzsment ismeretek

Menedzsment ismeretek gyakorlat

TAVASZI FÉLÉV

Statisztika

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPSZAK (BA)

ŐSZI SZEMESZTER
MENEDZSMENT ISMERETEK
TAVASZI SZEMESZTER
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ISMERETEK
GAZDASÁGFÖLDRAJZ 2016. tavaszi félév
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA TÉTELSOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

KÖZIGAZGATÁSSZERVEZŐ BA SZAK

ŐSZI SZEMESZTER
MENEDZSMENT ISMERETEK
TAVASZI SZEMESZTER
STATISZTIKA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Közszolgálati BA szak

Záróvizsgával kapcsolatos információk
A záróvizsga tárgyai: Közcélú szervezetek menedzsmentje, Ágazati politikák, Pénzügyi jog
A záróvizsga eredménye: A diplomamunka-védés és a záróvizsga tárgy érdemjegyének egyszerű számtani átlaga. A szakdolgozatvédés érdemjegye és a záróvizsga érdemjegye is ötfokozatú minősítés
Az oklevél minősítésének meghatározási módja:
Az oklevél minősítésének alapját képező átlag (oklevélátlag) kiszámítása: a halmozott súlyozott tanulmányi átlagból és a záróvizsga eredményéből képzett egyszerű számtani átlag.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR:
ÁGAZATI POLITIKÁK

1. Mutassa be, hogy mikor (milyen körülmények között) és miért tekintjük a piac működését hatékonynak! Mit mond ki a Coase-tétel, hogyan kapcsolódik a piac hatékonyságának fogalmához!
2. Mutassa be, hogy mit értünk externálián, mint piaci kudarcon! Hozzon rá egy példát valamilyen ágazati politikából!
3. Mutassa be, hogy mit értünk közjószág-problémán, mint piaci kudarcon! Hozzon rá egy példát valamilyen ágazati politikából!
4. Mutassa be, hogy mit értünk az aszimmetrikus információ problémáján, erkölcsi kockázaton és kontraszelekción, mint piaci kudarcon! Hozzon rájuk egy-egy példát valamilyen ágazati politikából!
5. Ismertesse a kormányzati kudarcokat – hozzon rájuk egy-egy példát valamilyen ágazati politikából
6. Mikor tekintünk hatékonynak egy adórendszert?
7. Milyen igazságossági modelleket ismer az adózás kapcsán? Mit nevezünk incidenciának, és mi köze az adózás igazságosságához?
KÖZCÉLÚ SZERVEZETEK MENEDZSMENTJE

1. Non-business szektor szervezetei, jellemzői, a közhasznúság hazai és nemzetközi kritériumai
2. Interdiszciplináris és közgazdasági elméletek a vállalatok, a civil szervezetek és az állam közötti munkamegosztásról
3. Nonprofit szervezetek felépítése, vezetése és menedzsment problémái
4. Közszolgáltató szervezetek felépítése, vezetése, menedzsment problémái
5. A non-business marketing jellemzői
6. Emberi erőforrás menedzsment a közszolgáltatásban
7. Nonprofit szervezetek gazdálkodása

PÉNZÜGYI JOG

1. Az adó-megállapítás módjai, az adóellenőrzés és a hatósági eljárások az adóeljárásban
2. Az adóalanyiság az Áfa-rendszerében; az Áfa működése
3. Az adóalap meghatározásának menete a társasági adóban; a főbb adóalap korrekciós tételek
4. Jövedelemtípusok a személyi jövedelemadóban
5. A Magyar Nemzeti Bank (jegybanki és felügyeleti tevékenység)
6. A pénzügyi és befektetési intézmények
7. Pénzügyi ügyletek, különösen hiteljogviszonyok és pénzforgalmi ügyletek

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

A gyakorlati jegyek megszerzésének minimális feltétele:
- Max. egy alkalommal (3 óra) hiányzás. Egynél több hiányzás esetén a gyakorlati jegy nem szerezhető meg!

Közösségi gazdaságtan: évközi tanulmányi követelménnyel zárul, részvételi követelmény nincs. A követelmények (és az ötfokozatú jegy) a Közösségi gazdaságtan tárgy teljesítéséhez kötöttek - lásd ott.

Statisztika: évközi tanulmányi követelmény: a statisztika tárgy leírásában megjelölt Z-k. Részvételi követelmény ezen túlmenően nincs. A követelmények (és az ötfokozatú jegy) a Statisztika tárgy teljesítéséhez kötöttek - lásd ott.

A fentieke kívüli tárgyankénti feltételek a tárgyleírásokban találhatóak!

 

 Frissítve: 2020.07.07.

x