A tudományos fokozatot szerzett doktorok szakmai nyomon követése.

Kérdőív

Név:

1.) Melyik évben és milyen minősítéssel szerzett doktori fokozatot?

2.) Jelenleg milyen munkakört tölt be, milyen szakmai tevékenységet folytat (tudományos kutató, egyetemi oktató, minisztériumi köztisztviselő, valamely hivatásrendben tevékenykedik stb.)?

3.) Támogatta-e és milyen mértékben és tekintetben a munkahelye a doktori fokozat megszerzését?

4.) Mennyiben érzi hasznosnak doktori fokozatának megszerzését a szakmai előremenetele szempontjából?

5.) Meg tudná nevezni azt a munkakört, amelyet a doktori fokozatának köszönhetően tudott betölteni? A doktori fokozat követelmény volt, vagy csupán előnyt jelentett a munkakör betöltéséhez? Jelentett ez díjazásbeli előrelépést is?

6.) Miként tudná megfogalmazni azt a szakmai, illetve tudományos ismeretet, annak jellegét, amelyet a fokozat megszerzésével megszerzett (összehasonlító jogi gondolkodásmód, rendszerszemlélet stb.)?

7.) Mennyiben tudja hasznosítani konkrétan a munkájában a doktori képzésben tanultakat, illetve a doktori kutatásának eredményeit?

8.) Milyen módosítást tartani szükségesnek eszközölni a doktori képzésben, hogy annak eredményei még inkább hasznosíthatóak legyenek a szakmai munkában?

9.) Ki tudna-e emelni néhány olyan momentumot a doktori képzésből, amit kifejezetten hasznosnak érez a szakmai, illetve kutatómunkája szempontjából?

10.) Kötelezővé tenné-e esetleg valamely (további) munkakör betöltéséhez a doktori fokozat megszerzését? Miképpen lenne szükséges Ön szerint (még) honorálni normatív szinten ezen fokozat megszerzését az Ön szakterületén?

Köszönjük szépen a közreműködését!

Kérjük szépen, hogy válaszaikat legkésőbb október 15-ig juttassák el a következő e-mail címre: szikszai.krisztina@jak.ppke.hu

x