Meghívó

 

dr. Papp Zoltán: A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai

dr. Baranyai Gábor: European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union

dr. Kurunczi Gábor: Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében

dr. Techet Péter Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig

dr. Veres Zoltán:A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései. Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel

dr. Molnár Sarolta Judit: „A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében"

dr. Gyuris Áprád: „Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra"

dr. Bartóki-Gönczy Balázs: Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei

dr. Bolyky Orsolya: Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére

dr. Kásler András: Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában

dr. Horváth E. Írisz: Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során hazánkban és egyes európai államokban

dr. Mikola Orsolya Irén: A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben

dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia: Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája

Dr. Suri Noémi:Az európai öröklési rendelet eljárásjogi intézményeinek elemzése
A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata

 

Dr. Mészáros Ádám Zoltán: Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban

Dr. Fröhlich Johanna: Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása

x