Archívum

2020.07.01.

Szimpóziumok

 2020

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2019
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből" 
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
 
2018
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
  
2017
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
 
2016
"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"
A menekültválság kezelésének etikai és jogi szempontjai - Menekültválság és perspektívája: multikulturalizmus versus nemzetépítés és társadalomkohézió?
 
2015
1990-2015: 25 év - melyek a legmarkánsabb változások a jogban?
„Keresztény erkölcs és jogászi etika" – miként érvényesül az etika a jogban? „In memoriam Zlinszky János"
 
2014
Az első világháború és hatása a jog és jogágak fejlődésére
Választások - parlamentáris demokrácia - új kormányzati rendszer - jogági hatások
 
2013
Környezetvédelem és jog
A család a jogban és a társadalomban
 
2012
Az alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Az új Btk. tervezet, válaszok a kihívásokra?
 
2011
Az európajog magyarországi érvényesülésének lehetőségei, akadályai, példái
Az egyházakkal összefüggő kérdések a hazai és az európai joggyakorlatban
 
2010
Jogállamiság és Magyarország - tapasztalatok 20 év után
Vallás, társadalom, állam és jog
 
2009
Jogi kérdések összehasonlító jogi, illetve nemzetközi jogi vagy európajogi perspektívában
A jogtudomány és a joggyakorlat különös egymásra hatása
 
2008
De lege ferenda - Jogalkotási javaslatok
Alapvető jogok, jogosultságok
 
2007
Jogelvek érvényesülése - dogmatikai problémák
 
2006
A jogi felelősség
 

 

Konferenciák

2018
III. „Természetjog napja"
 
2016"A természetjog napja" konferencia
XXVIIth FIDE Congress – Doctoral Student Conference
 
2015

„Határon átnyúló viták rendezése: Törekvések és megoldások" c. konferencia
 
2014
Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében
Szabó István: A demokratikus és az autokrata államrend határán (A magyar államszervezet két világháború közötti jellegzetességei)
Jules Stuyck - Consumer protection and protection of SME: unfair commercial practices
 
 
 
2013
"Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban"
Herczeg Géza Nemzetközi Emlékérem Alapítvány
Prof. Dr. Jeremias Prassl
 
2012
Az Alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Európában
A Versenyjogi Kutatóközpont és Médiatudományi Intézet konferenciája : A hálózatsemlegesség aktuális kérdései
A Nemzetközi Közjogi tanszék és a Herczeg Géza Alapítvány rendezvénye
Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései
Prof. Dr. Álvaro Pérez-Ragone, LLM(Chile) „EUROPEAN AND TRANSNATIONAL CIVIL LITIGATION AND INSOLVENCY LAW: FROM THE ADR, EVIDENCE, PROVISIONAL MEASURES TO THE JURISDICTION IN INSOLVENCY MATTERS"
Jó kormányzás - jó kormányzat - jó állam
 
2011
A család belső alkotmánya – család az alaptörvényben és a jogalkotásban
Peter Kay: UK Constitution: Recent Developments
 
2010
Prof. Dr. Laura Ervo
Prof. Bart Krans
Emberi méltóság és a jog
Versenyjogi doktorandák és doktoranduszok II. országos találkozója
 
2009
Műhelybeszélgetés Javier Hervada „Kritikai bevezetés a természetjogba” c. könyvéről
Műhelybeszélgetés: Erkölcstelen jogügyletek a társadalom és jog fejlődése tükrében
Jhering és jogelméletének hatása
 
2008
A közösségi versenyjog megsértése miatt induló kártérítési perek jövője az EU-ban
Római jogászok negyedik országos találkozója Dr. Zlinszky jános professzor 80. születésnapja tiszteletére
A tárgyalásos rendezési eljárások versenyfelügyeleti eljárásokban
A házasság intézményének védelme egykor és ma
PROF. DR. ULRICH HUFELDEurópai „alkotmányközösség“ és a Lisszaboni Szerződés
Doktorandák és doktoranduszok első versenyjogi konferenciája
PROF. DR. DIMITRIS MANIOTIS „Subjektive Grenzen der Rechtskraft”
Nemzetközi jog, európai jog és alkotmányossági problémák: francia-magyar megközelítésben
Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 
2007
Alapítványok és közalapítványok működése
Európai jog és jogfilozófia jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban
PROF. DR. MARCEL STORME  Rechtzeitigkeit und Rechtspflege
 
Középkori jogtudomány