Jogász
Információk a 2022/2023. tanévre jelentkezéshez:
A jogász képzés osztatlan MA képzés, 10 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali/Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? Önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? Nappali tagozat: 350 000,-Ft/félév;  Levelező tagozat: 280 000,-Ft/félév
Oktatás időszaka: nappali tagozaton: minden hétköznap,  levelező tagozaton: hetente szombatonként

A pótfelvételire 2022.07.26-tól  2022.08.05-ig lehet jelentkezni a felvi.hu-n!

Pontszámítás:
A pontszámításról és a jelentkezésről részletes információk: www.felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek - a 2022. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
elégséges minősítésű oklevél - 300 pont,
közepes minősítésű oklevél - 333 pont,
jó minősítésű oklevél - 366 pont,
jeles minősítésű oklevél - 400 pont.

A tanrend sajátosságai:
- a gazdasági és környezetvédelmi szakjogi tárgyak, közgazdaságtan és a nemzetközi jog magas óraszámban oktatása
- az alkotmányjog, összehasonlító jogi tárgyak, a sajtó- és médiajog, az intézmény katolikus voltából következően három féléven keresztül kánonjog oktatása

Tantárgyak típusai:
kötelező tárgyak (alapozó tárgyak, )kötelezően választható tárgyak (pl.: természetjog, bioetika, ingatlanjog, bank-tőzsdejog stb.), szabadon választható tárgyak széles skálája, gyakorlati órák, melyek a jogászi készségek fejlesztésére szolgálnak

A beiratkozás várható ideje:  2022. szeptember 01-02.

 

Mintatanterv (2022/23-tól jogviszonyt létesítő hallgatók számára)

Órarend

 

Frissítve: 2022.07.21.