Ius Naturale Kutatócsoport

 

IV. Természetjog napja

III. „Természetjog napja" 

„La concezione del diritto nelle opere di Giambattista Vico"  c. konferencia

 

"A TERMÉSZETJOG NAPJA" c. konferencia

 

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA, MÉDIA ÉS A KÖZJÓ című kerekasztal-konferencia

 

A IUS NATURALE KUTATÓCSOPORT  2014. december 10-i műhelykonferencája

 

 „Emberi jogi kérdések, visszásságok" című kerekasztal-konferencia

 

 

A 2012-ben alakult „Ius naturale” tudományos kutatóműhely munkájában a jogfilozófia visszanyeri hagyományos, természetjogi értelmét és tartalmát. Ezért az első kiemelt kutatási terület a természetjogi gondolkodás teljes eszmetörténete. Kutatásaink másik fő iránya olyan alapvető jogi fogalmak, kérdések és intézmények elemzése, amelyekről a kortárs jogelméleti gondolkodás már-már lemondott. A kutatócsoport e téren olyan alapvető jogintézmények, jogi kategóriák és fogalmak elemzését igyekszik elvégezni, amelyeket remélhetőleg tételesjogi kutatások, azaz az egyes jogágak és jogterületek kamatoztatnak majd és töltenek ki konkrét tartalommal. E fogalmak, kategóriák, elvek és intézmények közé tartozik a ’jogalanyiság’ és a ’jogképesség’, az ’ember’ jogi fogalma, az ’emberi méltóság’ és az ’alapvető emberi jogok’ tartalma, s ez utóbbiak megalapozhatósága; a ’jogi érvényesség’ és ’jogi kötelező erő’ mibenléte, a ’jogosultságok’ kötelező volta, normatív ereje és alapja; a legalapvetőbb jogintézmények, azaz a ’házasság’ és a ’család’ fogalma és jogi tartalma; a ’jogi kényszerítő erő’ és az ’erőszak’ különbsége; az ’alapvető jogi viszony’ tartalma; a ’lelkiismereti kifogás’ és az ’ellenállás’ intézményei és kritériumai; a demokratikus kormányzás jogfilozófiai konstrukciója, valamint a szubszidiaritás elve.

 

x