Ius Naturale Kutatócsoport

2021. 04.07.

COME CI POTREBBE AIUTARE LA DIALETTICA DEI GIURISTI CLASSICI AD AFFRONTARE LE SCOTTANTI QUESTIONI BIOETICHE E MORALI DEL NOSTRO TEMPO?

 

 

"A TERMÉSZETJOG NAPJA" c. konferencia 

 

II."Természetjog napja"

 

III. „Természetjog napja"

 

 IV. "Természetjog napja"

 

 

„La concezione del diritto nelle opere di Giambattista Vico"  c. konferencia

  

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA, MÉDIA ÉS A KÖZJÓ című kerekasztal-konferencia

 

A IUS NATURALE KUTATÓCSOPORT  2014. december 10-i műhelykonferencája

 

 „Emberi jogi kérdések, visszásságok" című kerekasztal-konferencia

 

 

A 2012-ben alakult „Ius naturale” tudományos kutatóműhely munkájában a jogfilozófia visszanyeri hagyományos, természetjogi értelmét és tartalmát. Ezért az első kiemelt kutatási terület a természetjogi gondolkodás teljes eszmetörténete. Kutatásaink másik fő iránya olyan alapvető jogi fogalmak, kérdések és intézmények elemzése, amelyekről a kortárs jogelméleti gondolkodás már-már lemondott. A kutatócsoport e téren olyan alapvető jogintézmények, jogi kategóriák és fogalmak elemzését igyekszik elvégezni, amelyeket remélhetőleg tételesjogi kutatások, azaz az egyes jogágak és jogterületek kamatoztatnak majd és töltenek ki konkrét tartalommal. E fogalmak, kategóriák, elvek és intézmények közé tartozik a ’jogalanyiság’ és a ’jogképesség’, az ’ember’ jogi fogalma, az ’emberi méltóság’ és az ’alapvető emberi jogok’ tartalma, s ez utóbbiak megalapozhatósága; a ’jogi érvényesség’ és ’jogi kötelező erő’ mibenléte, a ’jogosultságok’ kötelező volta, normatív ereje és alapja; a legalapvetőbb jogintézmények, azaz a ’házasság’ és a ’család’ fogalma és jogi tartalma; a ’jogi kényszerítő erő’ és az ’erőszak’ különbsége; az ’alapvető jogi viszony’ tartalma; a ’lelkiismereti kifogás’ és az ’ellenállás’ intézményei és kritériumai; a demokratikus kormányzás jogfilozófiai konstrukciója, valamint a szubszidiaritás elve.

x