Szervezet

2020. 07. 01.

Tagok:

 dr. Frivaldszky János tanszékvezető egyetemi tanár (vezető) PPKE JÁK

dr. Tattay Szilárd Ph.D egyetemi docens PPKE JÁK

dr. Könczöl Miklós Ph.D egyetemi docens PPKE JÁK

dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár PPKE JÁK

dr. Rixer Ádám Ph.D tanszékvezető egyetemi tanár KGRE ÁJK

dr. Turgonyi Zoltán Ph.D tudományos főmunkatárs MTA Filozófiai Intézet

dr. Kevevári István doktorandusz  PPKE JÁK

dr. Pánczél Tímea doktoranda PPKE JÁK

dr. Tussay Ákos doktorandusz (titkár) PPKE JÁK

dr. Hámori Antal Ph.D egyetemi docens BGF

dr. Kuminetz Géza tanszékvezető egyetemi tanár PPKE HTK

dr. Deli Gergely Ph.D egyetemi docens SZIE ÁJK

dr. Bányai Ferenc Csc egyetemi docens ELTE ÁJK

dr. Veres Zoltán megbízott oktató PPKE JÁK

x