Oktatott tárgyak

Tantárgyak
 

Jogász szak

Kötelező tárgyak:
 
2016/17 2. félév
Államelmélet
Jogelmélet 1
 
 
2017/2018 1. félév
Bevezetés a jogfogalmakba
Jogelmélet 2
Társadalometika
 
Kötelezően választható tárgyak:
 
2017/2018 1. félév
Politológia
Jogszociológia
Jogászi érvelés, jogi retorika
Összehasonlító jogi kultúrák
Természetjog
 
Szabadon választható tárgyak
 
Jog és Irodalom
Klasszikus retorika és jogi érvelés
A politikai gondolkosás története a későkolosztikától a felvilágosodásig
Államelmélet II./1 Közvetlen és képviseleti demokrácia
Törvényhozás és törvénykezés
Bevezetés a jogosszehasonlításba
Jogcsaládok 4 (Vallási és vegyes jogrendszerek)
Jogállami átmenet 3
A jogi gondolkodás paradigmái
A modern politikai gondolkodás uralkodó eszméi tegnap és ma
Vallási szélsőségek lélektana, kialakulása és tevékenysége válságterületeken és a nyugati demokratikus társadalmakban
Jogállami átmenet 2
Jogcsaládok 5 (Egyéb Common Law rendszerek)
20.századi politikai eszmék
Közpolitika-alkotás elméletben és gyakorlatban
 
Erasmus
 
2017/2018/1. félév
Theory of the State
Theory of the State Seminars
Law and literature
The Legal Position of Hungarian Roma Minority
Legal Theory 1
 
2016/2017/2.félév
Legal Theory 1
Law and literature
Theory of the State
The Legal Position of Hungarian Roma Minority

 

Nemzetközi igazgatási alapszak (BA)

2016/2017 1. félév
Politológia
 
 

Igazgatásszervező BA szak

Logika
Közpolitika
 
2016/2017 1. félév
Politikai földrajz

Igazságügyi Igazgatási  (BA) szak

2017/2018 1. félév
Bevezetés a jogfogalmakba
Jogszociológia
Politológia
 
 

Közszolgálati (BA) szak

Kötelező tárgy:
 
A társadalomkutatás módszerei
Általános filozófiatörténet
Bevezetés a jogfogalmakba
Bevezetés a kommunikációelméletbe
Bevezetés a politikatudományba
 

 

Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak (MA)

Közpolitika
A globális világ politikai- és társadalomföldrajza
Kommunikációs alapismeretek
Kultúraközi kommunikáció
 

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ (BA)

2016/17/ 1. félév
Politikai földrajz
 
 
Közpolitika
x