A globális világ politikai- és társadalomföldrajza

 A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Tattay Szilárd

kredit:
 
2
félév:
 
1
óratípus:
 
előadás
óraszám:
 
N:2, L:12
előhallgatás:
 
-----
számonkérés:
 
kollokvium

 

A tantárgy tartalma:
 

A globális világ (politikai) integrációs szerveződései. A globális világ monetáris és gazdasági szerveződésének politikai kérdőjelei. Az új világrend civilizatorikus és politikai újraszerveződéseinek, konfliktusainak csomópontjai és alapvető kérdései. Ázsia természeti erőforrásainak politikai földrajzi megközelítése. Ázsia országainak politikai berendezkedései, Ázsia politikai földrajza. Amerika politikai földrajza. Globalizáció és a regionalizmus politikái.

 
 
Tananyag (és ajánlott irodalom):
 
Blahó András, Kutasi  Gábor (szerk.): Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010
Mészáros Rezső (és munkaközössége): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010
Pap Norbert (szerk.): Ázsia politikai földrajza. Pécs: Alexandra, 2005.
Probáld Ferenc: Amerika regionális földrajza. Budapest: Trefort, 2004.
Cséfalvay Zoltán: Globalizáció 2.0. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Szigeti Péter: Világrendszernézőben, globális „szabad verseny" – a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma. Budapest: Napvilág, 2005.
Csáki György (szerk.): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2009.
Csáki György – Farkas Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai, európai válaszok. Budapest: Napvilág Kiadó, 2008.
Lengyel Imre: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek, és alulról szerveződő stratégiák. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010.

 

 

Tételsor

2013-2014. tanév 

A globális világ  politikai és társadalomföldrajza

 
 
 
  1. A tőkeáramlás és a globális kereskedelem földrajzi dimenziói. In Mészáros Rezső (és munkaközössége): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 199-228.
  2. A globalizáció fogalmáról. In Csáki György – Farkas Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai, európai válaszok. Budapest: Napvilág Kiadó, 2008, 3-19.
  3. A világgazdaság és a globális munkaerőpiac. In Mészáros Rezső (és munkaközössége): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 229-248.
  4. A centrumok és erőterek változásai a világgazdaságban. In Mészáros Rezső (és munkaközössége): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 172-198.
  5. A globális gazdaság ágazati és területi jellemzői. In Mészáros Rezső (és munkaközössége): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 123-157.
  6. Erős állam, - gyenge társadalom. A fejlesztő állam intézményi perspektívában. In Csáki György (szerk.): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2009. 35-63.
  7. Kína gazdaság- társadalom és politikai földrajza. In  Blahó András, Kutasi  Gábor (szerk.): Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 159-199.
  8. Brazília gazdaság- társadalom és politikai földrajza. In  Blahó András, Kutasi  Gábor (szerk.): Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 264-281
  9. Regionális klaszterek, a térbeli verseny új alapegységei. In Lengyel Imre: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek, és alulról szerveződő stratégiák. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, 225-252.
  10. A „harmadik Olaszország”. Európa posztfordi sikerrégiói. In Cséfalvay Zoltán: Globalizáció 2.0. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004, 157-180.

 

 

 

x