Közigazgatás-szervező (BA)

Politikai földrajz

 

A tantárgy oktatója:

Dr. Frivaldszky János, Dr. Paksy Máté

kredit:

  3

félév: 

5

óratípus:
előadás

óraszám:

N:3, L:18

előhallgatás:

számonkérés:

beszámoló

 

A tantárgy tartalma:

 A politikai földrajz és a geopolitika története, irányzatai és főbb vizsgálati területei. Az állam klasszikus politikai földrajzi és globális térben való értelmezése. A területi politika fogalmi rendszere. A területi részpolitikák. A területi politika eszközei, intézményrendszere. Európa politikai földrajza. Területi politika az Európai Unióban. A globális politika szub- és szupranacionális tényezői és aktorai. A világ nagy országainak, régióinak geopolitikája.

   

TÉTELSOR

 2016. őszi félév

 

 1. Politikai földrajz modern klasszikusai és irányzatai. GV 54-67.
 2. Államformák, államtípusok, államhatárok. GV 77-82.
 3. Államtan (államterület) és politikai földrajz. ÁT 133–141., 145–147., 180–202.; NK 173–190., 200–216., 267–269., 596–603.
 4. Az állam történeti felfogása a politikai földrajzban. GV 83-93.
 5. A területi politika intézményrendszere. A területi-közigazgatási államszervezés modelljei. TP. 187-234.
 6. Régiók, területfejlesztési és regionális politika. GV 404-414, 421-426.
 7. Területi részpolitikák. TP. 79- 117.
 8. A területi politika története, fejlődése. A modern területi politika a gazdaság- és államtípus fényében. TP 257-290.
 9. A területi politika fejlődése: posztmodern és neomodern területi politika a gazdaság- és államfejlődés fényében. TP291-318.
 10. Európa politikai földrajza. Egy európai ország vagy egy európai földrajzi régió politikai földrajzi szempontú bemutatása. EP
 11. A transznacionális vállalatok világgazdasági jelentősége GV 162-181.
 12. A „monetáris világ” politikai kérdőjelei GV 182-201.
 13. A nemzetközi migráció GV 356-381.
 14. A világ nagy országainak, régióinak geopolitikája. (A kötet egyik választott fejezetének bemutatása.) ÁV

 

  Kötelező irodalom:

 

 • Bernek Ágnes (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. „GV
 • Rechnitzer János, Smahó Melinda: Területi politika. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011. „TP”
 • Takács Péter – H. Szilágyi István – Fekete Balázs (szerk.): Államelmélet – Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből. Budapest, Szent István Társulat, 2015. „ÁT”
 • Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Budapest, Osiris, 2011. „NK”
 • Pap Norbert, Tóth József (szerk.): Európa politikai földrajza. Pécs, Alexandra, 2002. „EP
 • Grünhut Zoltán, Vörös Zoltán (szerk.): Az átalakuló világrend küszöbén. Pécs, IDResearch Kft./Publikon Kiadó, 2013. „ÁV

 

Jegyzet:   ÁLLAMTAN (ÁLLAMTERÜLET) ÉS POLITIKAI FÖLDRAJZ

 

Budapest, 2016. október 15.

 

Frivaldszky János

tantárgyjegyző