Közszolgálati BA szak

Oktatott tárgyak:

Általános filozófiatörténet

Bevezetés a jogfogalmakba

Bevezetés a komunikációelméletbe

Bevezetés a politikatudományba

x