Politológia

A tárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Könczöl Miklós

kredit
2
félév: 
3
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:15
előhallgatás:
számonkérés:
beszámoló

 

Tananyag (csak a Tételsorban megjelölt fejezetek):

  • Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006.
  • Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
  • Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
  • Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007.
  • Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.

 

 

 TÉTELSOR

                                                                 2016-2017-es tanév, őszi félév

 

(Csak a jelen tételsorban pontosan megjelölt tananyagrészek, fejezetek kellenek a vizsgához, az egyéb fejezetek nem képezik a tananyag részét.)

 

1.     A politikai viszony ismérvei. FJ 37-68. o.

2.     A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása. P 201-210. o.; a parlament funkciói P 254-261. o.; a   törvényelőkészítés folyamata. P 261-262. o.

3.     A kormányformák, kormányzati rendszerek típusai és főbb jellemzői. PTV 9-37. o.

4.     A parlament, a kormány, az államfő és az alkotmánybíróság viszonya. P 211-240. o.

5.     Az államfő alkotmányjogi és politikai helyzete. P 279-288. o.

6.     A politikai ideológiák. P 61-71. o.

7.     A párt fogalma és alaptípusai. EK 15-18. o., 23-29. o.

8.     A politikai kultúra három típusa. EK 31-39. o.

9.     Választási rendszerek. EK 243-254. o.

10.  Választási rendszerek politikai következményei. EK 255-265. o.

11.  Pártrendszerek. EK 141-165. o.

12.  Kormányalakítás és koalíciós elméletek. EK 187-204. o.

13.  Politikai mozgalmak és háttérszervezetek. P 139-164. o.

14.  Érdekegyesületek. P 113-122. o.

15.  Tömegkommunikáció és politika. P 177- 194. o.

16.  A kormányzás új formái. A kormányzati teljesítménymérés. HK 57-62. 66-90.

17.  A közjóra irányuló szubszidiárius „jó kormányzás” ismérvei, összevetése a kortárs kormányzáselméletekkel. FJ 128-141. o. (Az „összefoglalás” ezen utolsó oldalon nem kell.)

 

A tételekhez tartozó tananyagrészek és azok kódjelölései

 

  • Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006. Kódja: „P”
  • Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. Kódja:„EK”
  • Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Kódja: „HK”
  • Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007. Kódja: „PTV”
  • Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016. Kódja: „FJ”

 

Ebben a félévben az írásbeli dolgozat teszt-jellegű lesz.

 

Budapest, 2017. október 10.

 

x