Osztatlan jogász képzés

2020. 07.01.

Tantárgyak

Kötelező tárgyak:

Államelmélet
Bevezetés a jogfogalmakba
Jogelmélet 1
Jogelmélet 2
Társadalometika

Gyakorlatok:

Államelmélet gyakorlatok
Jogelmélet 2 gyakorlat

Kötelezően választható tárgyak:

Bevezetés a jogfogalmakba
Jogászi érvelés, jogi retorika
Jogszociológia
Közpolitika
Összehasonlító jogi kultúrák
Politológia
Természetjog

Szabadon választható tárgyak

A politikai gondolkodás története a későskolasztikától a felvilágosodásig
A politikai gondolkodás története a kezdetektől Aquinoi Szent Tamásig
Államelmélet II./1 Közvetlen és képviseleti demokrácia
Jog és Irodalom
Klasszikus retorika és jogi érvelés

Erasmus

Law and literature
Legal Theory 1
Legal Theory 2
Legal Theory Seminar
The Legal Position of Hungarian Roma Minority
Theory of the State
Theory of the State Seminar

  
 
 
x