Államelmélet gyakorlatok

2020.07.01.

Államelmélet kötelező gyakorlat

2019/2020. tanév tavaszi féléve
Nappali tagozat

Dr. H. Szilágyi István

Az aláírás feltétele

– aktív szemináriumi részvétel (legfeljebb 2 hiányzás a félév folyamán)
– az 5 ellenőrző dolgozatból 3 sikeres megírása

Tematika és kötelező irodalom

Szgy. = Takács Péter (szerk.): Államtan. Írások a XX. századi államtudomány köréből.
Budapest: Szent István Társulat, 2003.

(1) Jogi államfogalom
Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai, Szgy. 91–107.

(2) Szociológiai államfogalom
Max Weber: A racionális állam, Szgy. 48–70.

(3) Politikai államfogalom
Carl Schmitt: Állami és politikai, Szgy, 130–160.

(4) Az állam mint integráció
R. Smend: Az állam mint integráció, Szgy, 183–195.

(5) Szuverenitás (I)
Jacques Maritain: A szuverenitás fogalma, Szgy. 615–633.

(6) Szuverenitás (II)
S. I. Benn: A szuverenitás jelentésváltozatai, Szgy, 634–650.

(7) Demokrácia
Ernst-Wofgang Böckenförde: A közvetett/képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája, Szgy, 497–525.

(8) A jóléti állam
G. Esping-Andersen: Mi a jóléti állam? Szgy, 585–602.

(9) A totalitártius állam
H. Arendt: A totálitárius állam, Szgy, 526–562.

(10) Állam és vallás
E. v. Hippel: Állam és vallás, Szgy. 767–773.

 

 

Államelmélet gyakorlat
2019/2020. tanév 2. félév
Nappali tagozat

dr. Tussay Ákos

Az aláírás feltétele

  • aktív szemináriumi részvétel (legfeljebb egy hiányzás) és
  • az ellenőrző dolgozatok sikeres megírása

 

Tematika és kötelező irodalom

Szgy. = Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, szerk. Takács Péter (Budapest: Szent István Társulat 2003)

(1) JOGI ÁLLAMFOGALOM
Hans Kelsen 'Az államelmélet alapvonalai', Szgy. 91–107.

(2) SZOCIOLÓGIAI ÁLLAMFOGALOM
Max Weber 'A racionális állam', Szgy. 48–70.

(3) POLITIKAI ÁLLAMFOGALOM
Carl Schmitt 'Állami és politikai', Szgy. 130–160.

(4) DEMOKRÁCIA
Ernst-Wolfgang Böckenförde 'A közvetett / képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája', Szgy. 497–525.

(5) SZUVERENITÁS
Jacques Maritain 'A szuverenitás fogalma', Szgy. 615–633.

 

Államelmélet gyakorlat
2019/2020. tanév 2. félév
Nappali tagozat


dr. Tattay Silárd

Az aláírás feltétele

  • aktív szemináriumi részvétel (legfeljebb egy hiányzás) és
  • az ellenőrző dolgozatok sikeres megírása

 

Tematika és kötelező irodalom

Szgy. = Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, szerk. Takács Péter (Budapest: Szent István Társulat 2003)

(1) JOGI ÁLLAMFOGALOM
Hans Kelsen 'Az államelmélet alapvonalai', Szgy. 91–107.

(2) SZOCIOLÓGIAI ÁLLAMFOGALOM
Max Weber 'A racionális állam', Szgy. 48–70.

(3) POLITIKAI ÁLLAMFOGALOM
Carl Schmitt 'Állami és politikai', Szgy. 130–160.

(4) DEMOKRÁCIA
Ernst-Wolfgang Böckenförde 'A közvetett / képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája', Szgy. 497–525.

(5) SZUVERENITÁS
Jacques Maritain 'A szuverenitás fogalma', Szgy. 615–633.

 

Államelmélet gyakorlat
2019/2020. tanév 2. félév
Nappali tagozat

dr. Könczöl Miklós

Az aláírás feltétele

  • aktív szemináriumi részvétel (legfeljebb egy hiányzás) és
  • az ellenőrző dolgozatok sikeres megírása

 

Tematika és kötelező irodalom

Szgy. = Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, szerk. Takács Péter (Budapest: Szent István Társulat 2003)

(1) JOGI ÁLLAMFOGALOM
Hans Kelsen 'Az államelmélet alapvonalai', Szgy. 91–107.

(2) SZOCIOLÓGIAI ÁLLAMFOGALOM
Max Weber 'A racionális állam', Szgy. 48–70.

(3) POLITIKAI ÁLLAMFOGALOM
Carl Schmitt 'Állami és politikai', Szgy. 130–160.

(4) DEMOKRÁCIA
Ernst-Wolfgang Böckenförde 'A közvetett / képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája', Szgy. 497–525.

(5) SZUVERENITÁS
Jacques Maritain 'A szuverenitás fogalma', Szgy. 615–633.

 

Államelmélet gyakorlat

2019/2020. tanév 2. félév

Levelező tagozat

dr. Könczöl Miklós

Az aláírás feltétele

  • aktív szemináriumi részvétel (legfeljebb egy hiányzás) és
  • az ellenőrző dolgozatok sikeres megírása

 

Tematika és kötelező irodalom

Szgy. = Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, szerk. Takács Péter (Budapest: Szent István Társulat 2003)

(1) JOGI ÁLLAMFOGALOM
Hans Kelsen 'Az államelmélet alapvonalai', Szgy. 91–107.

(2) SZOCIOLÓGIAI ÁLLAMFOGALOM
Max Weber 'A racionális állam', Szgy. 48–70.

(3) POLITIKAI ÁLLAMFOGALOM
Carl Schmitt 'Állami és politikai', Szgy. 130–160.

(4) DEMOKRÁCIA
Ernst-Wolfgang Böckenförde 'A közvetett / képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája', Szgy. 497–525.

(5) SZUVERENITÁS
Jacques Maritain 'A szuverenitás fogalma', Szgy. 615–633.

 

x