Gyakorlatok

2020.09.03.

Jogelmélet 2. kötelező gyakorlat

2020/2021. tanév 1. félév

Nappali tagozat

Tattay Szilárd

Az aláírás feltétele:

• aktív szemináriumi részvétel és
• az ellenőrző dolgozatok sikeres megírása

Tematika és kötelező irodalom:

JF = Jog és filozófia. Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből. Szerk. Varga Csaba (Budapest: Szent István Társulat 2001)
RI = Ratio iuris. Szövegek a természetjogi gondolkodás tanulmányozásához. Szerk. Paksy Máté és Tattay Szilárd (Budapest: Pázmány Press 2014)
TJ = Természetjog. Szöveggyűjtemény. Szerk. Frivaldszky János (Budapest: Szent István Társulat 2006)

1. ÉRDEKKUTATÓ JOGTUDOMÁNY

• Rudolf von Jhering: 'Küzdelem a jogért' JF, 1–25.

2. JOGI POZITIVIZMUS I.

• Hans Kelsen: 'Jogi pozitivizmus és a természetjog doktrínája' JF, 351–358.
• Hans Kelsen: 'Mi az igazságosság?' JF, 303–322.

3. JOGI POZITIVIZMUS II.

• Herbert Hart: A jog fogalma (Budapest: Osiris 1995) VI. fejezet 1. szakasz és IX. fejezet 1–2. pont, 121–132. és 215–231.

4. TERMÉSZETJOG I.

• John Finnis: 'Természetjog és természetes jogok: Képek és elképzelések' RI, 75– 86.
• Gustav Radbruch: 'Jogfilozófia' JF, 161–170.

5. TERMÉSZETJOG II.

• Jacques Maritain: 'A személy jogai' TJ, 81–103.

 

x