Összehasonlító jogi kultúrák

 

A tantárgy oktatója: Dr. Varga Csaba

kredit:

2

félév:

óratípus:

előadás

óraszám:

N:2, L:3

előhallgatás:

Bev.a jogfogalmakba 

számonkérés:

évközi jegy

Oktatás célja:

Mind a JOGELMÉLET, mind az ÖSSZEHASONLÍTÓ JOG különféle nevek alatt futó tanulmányainak szintéziseként, jogi berendezkedésünknek és gondolkodásmódunknak összehasonlító-történeti összefüggésben, más berendezkedések és gondolkodásmódok tükrében és kontrasztjában történő láttatásaként bevezetés az összehasonlító jogi kultúrák iránti diszciplináris érdeklődésbe, az egyes jogcsaládok mögött álló jogi kultúrákba, hagyományokba, jogot meghatározó és a jogban érvényesülő gondolkodásmódokba, különös figyelemmel a történeti és jelenkori alternatívákra, a civil law és/vs. common law tömbjeire, valamint az Európai Unióban és a globalizmusban egyaránt megtestesülő tömeges joghatások kihívásaira.

A tantárgy tartalma:

A jog mint kultúra = 'A jog mint kultúra?' (Jfil, 11–18)
Összehasonlító jog és összehasonlító jogi kultúrák = 'Összehasonlító jogtudományi törekvések' (Jfil, 19–21) és '(Összehasonlító jogi kultúrák) (Szempontok a fogalmi körülhatároláshoz)' (Jfil, 22–27)
Összehasonlító jogi kultúrák = 'Összehasonlító jogi kultúrák?' (Jfil, 28–46)
Jogi hagyományok és jogcsaládok = 'Jogi hagyományok? Jogcsaládok és jogi kultúrák nyomában' (Jfil, 47–66)
A világ jogrendszerei és csoportosításaik = 'Theatrum legale mundi avagy a jogrendszerek osztályozása' (Theatrum, 417–441)
A jogi okfejtés változatai = A. M. Honoré: 'Legal Reasoning in Rome and Today' (ÖJK, 265-275)
A bírósági működés változatai = Bernard Rudden: 'Courts and Codes in England, France and Soviet Russia' (ÖJK, 287-303)
Jogkölcsönzés = 'Jogátvitel, jogátvétel (Fogalmi elemzés napjaink globalista tendenciái tükrében)' (Jfil, 69–97)
A jogi racionalitás és torzulásai = 'Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség s anarchia határmezsgyéjén Amerikában' (Jfil, 98–113)
A globalizmus és torzulása = 'Kudarcot vallott kereszteshadjárat? Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa' (Jfil, 405-422)
Kodifikáció a XXI. század hajnalán = 'Kodifikáció az ezredfordulón túl' (Kodif, 91-100)
Jogújítások/jogtorzulások az ezredvégen és ezredelőn = 'Az angol–amerikai és a kontinentális-francia hagyományok találkozásának peremvidékén: Kanadai fejlemények és tapasztalatok' (Jfil, 114–147)

 

Tananyag:

ÖJK = Összehasonlító jogi kultúrák szerk. Varga Csaba (Budapest: (Osiris) 2000; 2006) xl + 397 (Jogfilozófiák) & <https://www.szaktars.hu/osiris/view/varga-csaba-szerk-osszehasonlito-jogi-kulturak-jogfilozofiak-2000/?pg=0&layout=s>: A. M. Honoré: 'Legal Reasoning in Rome and Today' (1973) 265-275. és Bernard Rudden: 'Courts and Codes in England, France and Soviet Russia' (1974), 287-303. o.
Jfil = Varga Csaba: Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek - múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004) 450 (Jogfilozófiák) & <http://mek.oszk.hu/15100/15172/15172.pdf>: 'A jog mint kultúra?' 11–18., 'Összehasonlító jogtudományi törekvések' 19–21, '»Összehasonlító jogi kultúrák« (Szempontok a fogalmi körülhatároláshoz)' 22–27., 'Összehasonlító jogi kultúrák?' 28–46., 'Jogi hagyományok? Jogcsaládok és jogi kultúrák nyomában' 47–66., 'Jogátvitel, jogátvétel (Fogalmi elemzés napjaink globalista tendenciái tükrében)' 69–97., 'Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség s anarchia határmezsgyéjén Amerikában' 98–113., 'Az angol–amerikai és a kontinentális-francia hagyományok találkozásának peremvidékén: Kanadai fejlemények és tapasztalatok' 114–147 és 'Kudarcot vallott kereszteshadjárat? Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa' 405-422. o.
Theatrum = Varga Csaba: 'Theatrum legale mundi avagy a jogrendszerek osztályozása' in Varga Csaba: Jogfilozófia a múlt, jelen és jövő ölelésében (Budapest: Pázmány Press 2018) 616 (Tanulmányok 44) & <http://mek.oszk.hu/18900/18995/18995.pdf>, 417–441. o.
Kodif = Varga Csaba: 'Kodifikáció az ezredfordulón túl' Jura (Pécs) 8 (2002) 1 & <https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2002_1.pdf>, 91-100. o.

 

Utolsó frissítés: 2020.09.08.

x