Politológia

2020.09. 15.

A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Könczöl Miklós

kredit:
2
félév:
 
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:3
előhallgatás:
Bev.a jogfogalmakba (e )
számonkérés:
évközi jegy

 

A tantárgy tartalma

A politika antropológiája. A politikatudomány diszciplínája és szemléletmódja. A politikai rendszer és elemei. A kormányzati rendszerek. Az államfő a politikai rendszerben. Alkotmánybíráskodás és politika. A politikai kultúra, politikai ideológiák. Pártok és pártrendszerek. A választási rendszerek. A kormányalakítás. A politikai érdekérvényesítés szereplői, folyamatai és jelenségei. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata. A média politikai szerepe – értelmiség és nyelvpolitika. A globális politika szereplői és jelenségei. Helyi politika. A „jó kormányzás” modelljei és kérdései. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata, a hálózati kormányzás ismérvei.

 

Tananyag (csak a Tételsorban megjelölt fejezetek):

 

 • Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006.
 • Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
 • Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
 • Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007.
 • Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.

 

 

 TÉTELSOR

                                                                              2020-2021-es tanév, őszi félév

 (Csak a jelen tételsorban pontosan megjelölt tananyagrészek, fejezetek kellenek a vizsgához, az egyéb fejezetek nem képezik a tananyag részét.)

 

1.     A politikai viszony ismérvei. FJ 37-68. o.
2.     A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása. P 201-210. o.; a parlament funkciói P 254-261. o.; a   törvényelőkészítés folyamata. P 261-262. o.
3.     A kormányformák, kormányzati rendszerek típusai és főbb jellemzői. PTV 9-37. o.
4.     A parlament, a kormány, az államfő és az alkotmánybíróság viszonya. P 211-240. o.
5.     Az államfő alkotmányjogi és politikai helyzete. P 279-288. o.
6.     A politikai ideológiák. P 61-71. o.
7.     A párt fogalma és alaptípusai. EK 15-18. o., 23-29. o.
8.     A politikai kultúra három típusa. EK 31-39. o.
9.     Választási rendszerek. EK 243-254. o.
10.  Választási rendszerek politikai következményei. EK 255-265. o.
11.  Pártrendszerek. EK 141-165. o.
12.  Kormányalakítás és koalíciós elméletek. EK 187-204. o.
13.  Politikai mozgalmak és háttérszervezetek. P 139-164. o.
14.  Érdekegyesületek. P 113-122. o.
15.  Tömegkommunikáció és politika. P 177- 194. o.
16.  A kormányzás új formái. A kormányzati teljesítménymérés. HK 57-62. 66-90.
17.  A közjóra irányuló szubszidiárius „jó kormányzás” ismérvei, összevetése a kortárs kormányzáselméletekkel. FJ 128-141. o. (Az „összefoglalás” ezen utolsó oldalon nem kell.)
18. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata, a hálózati kormányzás ismérvei. GH

 

A tételekhez tartozó tananyagrészek és azok kódjelölései

 

 •  Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.
 • Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006. Kódja: „P”
 • Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. Kódja:„EK”
 • Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Kódja: „HK”
 • Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007. Kódja: „PTV”
 • Gajduschek György, Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest, HVG-ORAC. 2010. "GH"

 

Budapest, 2020. szeptember 15.

 

x