Társadalometika

2020.09.15.

A tárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János

kredit: 4
félév: 3
óratípus:
 előadás.
óraszám:
N:2; L:15
előhallgatás:
A katolikus hit alapjai
számonkérés: kollokvium
 
 
A tantárgy tartalma:
 
Átfogó és szolidáris humanizmus. Isten emberiség iránti szeretetének terve. Az Egyház küldetése és a társadalmi tanítás. Az emberi természet és jogai. Az Egyház társadalmi tanításának alapelvei. A család a társadalom életadó alapsejtje. Az emberi munka. A gazdasági élet. A politikai közösség. A nemzetközi közösség. A környezetvédelem. A béke támogatása. Társadalmi tanítás és egyházi cselekvés.  A társadalmi tanítás és a világi hívők elkötelezettsége. A szeretet civilizációjáért.
 
Tananyag:
Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa: Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest, Szent István Társulat, 2007.

 

Társadalometika 2020/2021 őszi félév

Tételsor:

 
1. Átfogó és szolidáris humanizmus
 
2.Isten emberiség iránti szeretetének terve
 
3.Az Egyház küldetése és a társadalmi tanítás
 
4.Az emberi természet és jogai
 
5.Az Egyház társadalmi tanításának alapelvei
 
6.A család a társadalom életadó alapsejtje
 
7.Az emberi munka
 
8.A gazdasági élet
 
9.A politikai közösség
 
10.A nemzetközi közösség
 
11.A környezetvédelem
 
12.A béke támogatása
 
13.Társadalmi tanítás és egyházi cselekvés
 
14.A társadalmi tanítás és a világi hívők elkötelezettsége
 
15.A szeretet civilizációjáért
 

 

 

x