Innovációs és Technológiai Minisztérium éghajlatváltozással foglalkozó szervezeti egysége 2020. január 27.

jogász munkatársakat keres klímapolitikai referens feladatkör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a)             részvétel a hazai éghajlatvédelemre vonatkozó jogalkotásban, a jogszabályok módosításának előkészítésében, normaszöveg-javaslat elkészítése;

b)             jogharmonizációs jellegű feladatok, uniós jog hazai végrehajtásához, átültetéséhez kapcsolódó hazai jogalkotási feladatok ellátása;

c)             részvétel a szakterületet érintő szerződések előkészítésében;

d)             részvétel az éghajlatváltozással kapcsolatos előterjesztések, döntés-előkészítő anyagok elkészítésében, részvétel a klímapolitikával kapcsolatos stratégiák, cselekvési tervek kidolgozásában; valamint

e)             a klímapolitikához tartozó hazai, uniós és nemzetközi területekkel kapcsolatos, esetileg meghatározott egyéb jogi jellegű feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Kormányzati igazgatásról szóló" 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A jelentkezés feltételei:

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet

-          vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

Elvárt kompetenciák:

a)             jogász végzettség;

b)             önálló és csapatmunkára való képesség;

c)             pontosság, szakmai igényesség, precizitás;

d)             alkalmazkodóképesség;

e)             érdeklődés és elhivatottság az éghajlatváltozás, környezetvédelem, fenntartható fejlődés iránt;

f)              angol nyelv középfokú ismerete írásban és szóban.

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

a)             az éghajlatváltozással, környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szakmai ismeretek és tapasztalat;

b)             államigazgatási-, szakmai-, jogi területen szerzett gyakorlat, munkatapasztalat;

c)             az angol nyelven kívül más idegen nyelv ismerete.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján)
  • magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)
  • végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
  • nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott dokumentumokban foglalt személyes adatainak az elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat

 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. február 1-jétől tölthető be.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

  • elektronikus úton a monika.rabai@itm.gov.hu  e-mail címen keresztül,
  • kérdés esetén dr. Rábai Mónika ad felvilágosítást a +36 30 242 9617-es mobilszámon.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik.

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani.

A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

x