Diákjóléti Bizottság

 2021.03.05.

Elérhetőség:

  • Tel.: (1)-429-7200/363. mellék
  • E-mail: diakjoleti[at]jak.ppke.hu
  • Szentkirályi u. 26. I. em. 217.

 

Ügyfélfogadás:

 http://jak.ppke.hu/aktualis/aktualitasok/adminisztrativ-munkatarsaink-jelenlete

                             

Munkatársak:

Adminisztrátor:

 

Oktató tagok:

 

HÖK által delegált tagok:

  • Husek Nóra, HÖK elnök
  • Iró Zalán
  • Szilágyi Máté

 

Dr. Csink Lóránt elnök fogadóórája:

  •  Előzetes egyeztetés alapján (Szentkirályi u. 28.)

 

A Diákjóléti Bizottság feladat- és hatásköre:

5. § (1) A KDJBa) véleményezi az alábbi ösztöndíjak mértékére és az arra jogosult személyek körére tett HÖK javaslatot:

1.tanulmányi ösztöndíj,

2.Pádár Dávid hallgatói közéleti ösztöndíj,

3.intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj,

4.szakmai gyakorlati ösztöndíj,

5.Szent Miklós ösztöndíj,

6.a költségtérítéses/önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja;

b) elbírálja a kollégiumi felvételi jelentkezéseket, valamint közreműködik a kollégium –külön szabályzatban meghatározott –általános működésével kapcsolatos kérdések előkészítésében;c) véleményezi a HÖK költségvetési tervét;d) véleményezi a HÖK által előterjesztetteseti rendezvények programtervét abból a szempontból, hogy az nem ellentétes-e az Egyetem szellemiségével;e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a dékán a hatáskörébe utal.

(2) A KDJB a HÖK költségvetési tervét támogatja, amennyiben az megfelel az átláthatóság követelményének, a tervezett kiadások a közéleti tevékenység elősegítését szolgálják, valamint a tervezett kiadások nem haladják meg a bevételek mértékét.

(3) A KDJB véleményének hiányában az (1) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt előterjesztések nem nyújthatóak be jóváhagyásra

 

A Diákjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek formanyomtatványai

 Tanulmányi ösztöndíj sávok 2020/2021/ tavasz:

Jogász:
4,40 - 4,59 17 000 Ft
4,60 - 4,79 20 000 Ft
4,80 - 4,99 22 000 Ft
5,00 - 5,19 25 000 Ft
5,20 - 5,39 27 000 Ft
5,40 - 5,69 30 000 Ft
5,70 - 5,99 33 000 Ft
6,00 - 35 000 Ft

Igazságügyi igazgatás:
4,00 - 4,19 17 000 Ft
4,20 - 4,49 20 000 Ft
4,50 - 25 000 Ft

x