Diákjóléti Bizottság

 2021.10.11.

Elérhetőség:

  • Tel.: (1)-429-7200/363. mellék
  • E-mail: diakjoleti[at]jak.ppke.hu
  • Szentkirályi u. 26. I. em. 217.

 

Ügyfélfogadás:

 Kedd és Csütörtök 9-11 és 13-15 óráig

                             

Munkatársak:

Adminisztrátor:

 

Oktató tagok:

 

HÖK által delegált tagok:

  • Husek Nóra, HÖK elnök
  • Iró Zalán
  • Szilágyi Máté

 

Dr. Csink Lóránt elnök fogadóórája:

  •  Előzetes egyeztetés alapján (Szentkirályi u. 28.)

 

A Diákjóléti Bizottság feladat- és hatásköre:

5. § (1) A KDJBa) véleményezi az alábbi ösztöndíjak mértékére és az arra jogosult személyek körére tett HÖK javaslatot:

1.tanulmányi ösztöndíj,

2.Pádár Dávid hallgatói közéleti ösztöndíj,

3.intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj,

4.szakmai gyakorlati ösztöndíj,

5.Szent Miklós ösztöndíj,

6.a költségtérítéses/önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja;

b) elbírálja a kollégiumi felvételi jelentkezéseket, valamint közreműködik a kollégium –külön szabályzatban meghatározott –általános működésével kapcsolatos kérdések előkészítésében;c) véleményezi a HÖK költségvetési tervét;d) véleményezi a HÖK által előterjesztetteseti rendezvények programtervét abból a szempontból, hogy az nem ellentétes-e az Egyetem szellemiségével;e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a dékán a hatáskörébe utal.

(2) A KDJB a HÖK költségvetési tervét támogatja, amennyiben az megfelel az átláthatóság követelményének, a tervezett kiadások a közéleti tevékenység elősegítését szolgálják, valamint a tervezett kiadások nem haladják meg a bevételek mértékét.

(3) A KDJB véleményének hiányában az (1) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt előterjesztések nem nyújthatóak be jóváhagyásra

 

A Diákjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek formanyomtatványai

 Tanulmányi ösztöndíj sávok 2021/2022/ ősz

x