Fegyelmi Bizottság

A Fegyelmi Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a hallgatók fegyelmi ügyeivel foglalkozik.

A Bizottság feladat- és hatáskörét, valamint eljárásának részletes szabályait a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat határozza meg.

 

A Fegyelmi Bizottság tagjai:

Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár (elnök)

Dr. Landi Balázs egyetemi docens

Kari HÖK által delegált tagok: Schimert Tamás, Kiss Luca

 

A Fegyelmi Bizottság titkársági feladatait a Dékánhelyettesi Titkárság látja el.

x