Minőségbiztosítási Bizottság

2021.01.04.

A Minőségbiztosítási Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a minőségbiztosítás kérdéseivel foglalkozik.

A Bizottság feladat- és hatásköre:

  • A minőségbiztosítás elveinek, módszereinek, rendszerének meghatározása és fejlesztése.
  • Részvétel az egyetemi szintű minőségbiztosítási feladatok ellátásában és koordinálásában.
  • A minőségbiztosítási tevékenység kari szintű koordinálása.

 

A Minőségbiztosítási Bizottság tagjai:

  • Dr. Tóth Tihamér egytemi tanár, dékánhelyettes (elnök)
  • Dr. Komáromi László habilitált egyetemi docens, rektorhelyettes
  • Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens


Az Egyetemi Minőségbiztosági Bizottságba delegáltak:

  • Tag: Dr. Tóth Tihamér egytemi tanár, dékánhelyettes
  • Póttag: Dr. Pogácsás Anett adjunktus

 

Minőségbiztosítás:

 

Felmérések:

x