Doktori értekezések

Doktori értekezések (ISSN 2064-1907)

1. Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban, Budapest, Pázmány Press, 2013.

2. Tamás Csaba Gergely: A „jelképes" császárság alkotmánya. Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből, Budapest, Pázmány Press, 2013. A könyv letölthető innen.

3. Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca. , Budapest, Pázmány Press, 2014.

4. Réka Varga: Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees, Budapest, Pázmány Press, 2014. A könyv letölthető innen.

5. Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései – különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra, Budapest, Pázmány Press, 2014.

6. Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára, Budapest, Pázmány Press, 2014.

7. Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban, Budapest, Pázmány Press, 2014.

8. Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága. Előzmények, tendenciák és előfeltételek, Budapest, Pázmány Press, 2014.

9. Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására, Budapest, Pázmány Press, 2014.

10. Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban, Budapest, Pázmány Press, 2014.

11. Erdődy János: Qui missilia iactant in vulgus. A nép közé történő pénzszórás a római jogban. Budapest, Pázmáy Press, 2014. A könyv letölthető innen.

12. Balogh-Békesi Nóra: Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében. Budapest, Pázmány Press, 2015. A kötet letölthető innen.

13. GURBAI Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében. Budapest, Pázmány Press, 2016. 336. ISBN 978-963-308-278-2
A kötet letölthető innen.

14. HALMOS Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise különösen a munkajog területén
Budapest, Pázmány Press, 2017. 516. ISBN 978-963-308-300-0  A kötet letölthető innen.

15. POGÁCSÁS Anett: Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. Budapest, Pázmány Press, 2017. 340. ISBN 978-963-308-318-5  A kötet letölthető innen.

16. HALÁSZ Zsolt: Az Európai Unió költségvetésének szabályozása. Budapest, Pázmány Press, 2018. 342. ISBN 978-963-308-331-4
 A kötet letölthető innen.

 17. CSAPÓ Orsolya: A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra
Budapest, Pázmány Press, 2018. 384. ISBN 978-963-308-340-6   A kötet letölthető innen.

18. BARTÓKI-GÖNCZY Balázs: Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei
Budapest, Pázmány Press, 2018. 266. ISBN 978-963-308-349-9   A kötet letölthető innen.

19. ZAKARIÁS Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében
Budapest, Pázmány Press, 2019. 388. ISBN 978-963-308-366-6    A kötet letölthető innen.

20. PATYI Gergely: Az ügyvédek megújuló szerepe az igazságügyi igazgatásban
Budapest, Pázmány Press, 2020. 148. ISBN 978-963-308-379-6   A kötet letölthető innen.

21. KURUNCZI Gábor: Az egyre általánosabb választójog kihívásai. Az általános és egyenlő választójog elvének elemzése a magyar szabályozás tükrében
Budapest, Pázmány Press, 2020. 236. ISBN 978-963-308-398-7   A kötet letölthető innen.

22. VARGA Erzsébet: Az adóügyi információcsere eszközei és gyakorlata a nemzetközi, az európai és a magyar jogalkalmazásban
Budapest, Pázmány Press, 2021. 374. ISBN 978-963-308-403-8   A kötet letölthető innen.

x