Doktori értekezések

Doktori értekezések (ISSN 2064-1907)

1. Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban, Budapest, Pázmány Press, 2013.

2. Tamás Csaba Gergely: A „jelképes" császárság alkotmánya. Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből, Budapest, Pázmány Press, 2013. A könyv letölthető innen.

3. Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca. , Budapest, Pázmány Press, 2014.

4. Réka Varga: Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees, Budapest, Pázmány Press, 2014. A könyv letölthető innen.

5. Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései – különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra, Budapest, Pázmány Press, 2014.

6. Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára, Budapest, Pázmány Press, 2014.

7. Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban, Budapest, Pázmány Press, 2014.

8. Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága. Előzmények, tendenciák és előfeltételek, Budapest, Pázmány Press, 2014.

9. Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására, Budapest, Pázmány Press, 2014.

10. Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban, Budapest, Pázmány Press, 2014.

11. Erdődy János: Qui missilia iactant in vulgus. A nép közé történő pénzszórás a római jogban. Budapest, Pázmáy Press, 2014. A könyv letölthető innen.

12. Balogh-Békesi Nóra: Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében. Budapest, Pázmány Press, 2015. A kötet letölthető innen.

x