Frivaldszky - Könczöl: Dialektika... 2015. december 2.

FRIVALDSZKY János – KÖNCZÖL Miklós: Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán

A kötet tartalma megtekinthető itt.

x