A Kánonjogi Posztgraduális Intézet

és a Magyar Kánonjogi Társaság

tisztelettel meghívja Önt a
2023. március 20-án

megrendezendő tudományos konferenciával egybekötött éves rendes ülésére.

A konferencia címe: Egyházi hivatal, kormányzati hatalom és az ordó szentsége

Észrevételek a Praedicate evangelium apostoli rendelkezéshez

 

A konferencia programja:

I. rész

9.00 – 10.30

Szabó Péter

Elnöki köszöntő

S.Em.a.R.ma Erdő Péter

Az ordó szentsége és az egyházkormányzati hatalom

Szabó Péter

A kúriai hatalom eredete (PE, II. 5): keleti ökumenikus megfontolások

Diszkusszió

10.30 – 11.00

Kávészünet

II. rész

11.00 – 12.30

Ujházi Lóránd

A Praedicate Evangelium fogalmi változásainak hatása a szentszéki külpolitikára

Érszegi Márk Aurél

A Római Kúria szervezeti átalakulása a Praedicate Evangelium apostoli rendelkezés fényében

Diszkusszió

12.30 – 13.30

Állófogadás

 

 

 

 

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet
és a Magyar Kánonjogi Társaság

tisztelettel meghívja Önt a

2022. október 3-án

megrendezendő

Évnyitó és tudományos konferenciával egybekötött éves rendes ülésére

A konferencia programja:

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A BÜNTETŐJOG REFORMJÁRÓL

8.00– 8.30
Szentmise a kápolnában

900 – 915
SZABÓ Péter
A 2022/2023-as akadémiai év megnyitása, oklevelek átadása

9.15 – 9.45
S.E.R. UDVARDY György
A megyéspüspök szerepe a büntetések alkalmazását megelőző lépésekben

9.45 – 10.15
SZUROMI Szabolcs Anzelm O.Praem
A megújult büntetőjog főbb szempontjainak, általános alapelveinek és szerkezetének vázlata

10.15–11.00
Diszkusszió, kávészünet

11.00– 11.30
ARTNER Péter
Vagyonjogi kérdések a megújult büntetőjogban

11.30– 12.00
NÉMETH Gábor
A hatodik parancs ellen elkövetett büntetendő cselekmények szankcionálásának reformja

12.00 – 13.00
Diszkusszió, Állófogadás

Helyszín: PPKE, Szent II. János Pál Terem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. II. em.

 

 

A Magyar Kánonjogi Társaság

tisztelettel meghívja Önt a
2022. május 17-én
megrendezendő

Évzáró és tudományos konferenciával egybekötött éves rendes ülésére

A konferencia programja:

Az állam és az egyház kapcsolata 30 évvel a rendszerváltás után

8.30 – 8.45
SZABÓ Péter
A 2021/2022-es akadémiai év lezárása

8.45 – 9.15
S.Em.a.R.ma ERDŐ Péter
Kánonjogi hatások a legújabb idők világi jogában

9.15 – 9.45
SCHANDA Balázs
A magyar állami egyházjog jellegzetességei

9.45 – 10.15
CSINK Lóránt
Lelkiismereti szabadság és az állam

10.15 – 10.45
Kávészünet

10.45 – 11.15
PUSKÁS Bálint
Az állam és az egyház kapcsolata a rendszerváltás utáni Romániában

11.15 – 11.45
ZEMAN Štefan
A katolikus egyház valamint az állam- és egyházközti kapcsolatok fejlődése a rendszerváltás utáni Szlovákiában

11.45 – 13.00
Diszkusszió, Állófogadás

Helyszín: Szent II. János Pál terem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II.em.

 

 

 

 

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet
tisztelettel meghívja Önt a
2022. február 14-én
megrendezendő

Könyvbemutatójára és az azt követő szakmai konferenciájára

PROGRAM:

9:30 – 10:40
KÖNYVBEMUTATÓ
Erdő Péter kánonjogász, bíboros gyüjteményes kötetei

10:40 – 11:00
Kávészünet

Időszerű kánonjogi kérdések
(szakmai konferencia)

11:00 – 11:30
KUMINETZ Géza
A katolikus egyház és az anyagi javak. Jogbölcseleti és kánonjogi megfontolások

11:30 – 12:00
SZUROMI Szabolcs Anzelm OPraem
A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai, valamint a világi intézmények létrehozásának kánonjogi feltételei (új hangsúlyok)

12:00 – 12:30
UJHÁZI Lóránd
Vallási kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek a kodifikációs folyamatok tükrében

12:30 – 13:00
SZABÓ Péter
Észrevételek a kánoni törvénymagyarázat kérdésköréhez

Helyszín: Szent II. János Pál terem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II.em.

A konferencia online formában követhető lesz az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=K00MDdwylhs

 

A személyes részvétel oltási igazolványhoz kötött

 

 

 

 

 

Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő
Kánonjogi Posztgraduális Intézet
tisztelettel meghívja Önt
2021. november 16-án
ünnepi konferenciájára

A konferencia programja:

La parrocchia: rinnovamento nel solco della tradizione

9.00 – 9.30
Prof. Péter SZABÓ
S.Em.a R.ma Card. Péter ERDŐ
Ft. Prof. Géza KUMINETZ
Köszöntő/Saluto

9.30 – 10.00
S.Em.a R.ma Card. Péter ERDŐ
La parrocchia nel primo millennio: aspetti teologici e canonistici

10.00 – 10.30
S.E.R. Mons.Filippo IANNONE O.Carm
La parrocchia nella nuova istruzione della Congregazione per il Clero: rilievi canonistici

10.30 – 11.15
discussione e pausa / diszkusszió és szünet

11.15 – 11.45
Prof. Alphonse BORRAS
La parrocchia come mezzo della missione oggi

11.45 – 12.15
Prof. Martin GRICHTING
Il ruolo del sacerdote nella vita della parrocchia

12.15 – 12.45
discussione e conclusione / diszkusszió

12.45
ebéd / pranzo

 

Helyszín: PPKE, Boldog II. János Pál Terem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. II. em.

 

A hatályban lévő rektori utasítás értelmében a konferencián való részvétel érvényes védettségi igazolványhoz kötött.

 

 

A Magyar Kánonjogi Társaság
tisztelettel meghívja Önt a
2021. május 31-én
megrendezendő

ONLINE


Évzáró és tudományos konferenciával egybekötött éves rendes ülésére

A konferencia programja:

Az Eucharisztia ünneplése. Egyházjogi aspektusok

9:00 – 9:15
SZABÓ Péter
A 2020/2021-es akadémiai év lezárása

9:15 – 9:45
SZUROMI Szabolcs Anzelm O.PRAEM
A szentmise bemutatásának formája

9:45 – 10:15
ARTNER Péter
A legszentebb Eucharisztiára vonatkozó liturgikus és fegyelmi előírások

10:15 – 10:45
Kávészünet

10:45 – 11:15
MARÓTI Gábor
Az eucharisztikus cselekmény részvételi kötelezettségére vonatkozó fegyelem

11:15 – 11:45
SZABÓ Péter
Változások a keleti liturgikus egyházfegyelemben

11:45 – 12:00
Zárszó

A konferencia linkje: https://www.youtube.com/watch?v=Y_gR_ADbhSQ

 

 

A Magyar Kánonjogi Társaság
tisztelettel meghívja Önt a
2020. október 20-án
megrendezendő


ONLINE


Évnyitó és tudományos konferenciával egybekötött éves rendes ülésére

A konferencia programja:

9.00 – 9.15
SZABÓ Péter
A 2020/2021-es akadémiai év megnyitása,
oklevelek átadása

9.15 – 9.45
S.E.R. Mons.TERNYÁK Csaba
A katolikus köznevelési rendszer bővülésével járó kihívások

9.45 – 10.15
KUMINETZ Géza
A katolikus egyetem küldetése

10.15 – 10.45
Kávészünet

10.45 – 11.15
FRANKÓ Tamás
A hittudományi főiskolák működésének kánonjogi és állami jogi keretei

11.15 – 11.45
NAGY Éva Benedikta OP
Az egyházi iskolák identitása és az ezzel összefüggő állami egyházjogi kérdések

11.45 – 12.00
Diszkusszió

Dr. Hársfai Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából

A konferencia linkjét megtalálják a www.kjpi.ppke.hu hirdetmények cím alatt