Diplomamunka, szakdolgozat

 2020.07.02.

A környezetvédelmi tárgyú szakdolgozatok és évfolyamdolgozatok megírásához
nagymértékű segítséget nyújt az alábbi honlap: www.ecolex.org

 

Versenyjog tárgyhoz kapcsolódóan


Dr. Tóth Tihamér által vállalt témakörök:

 • kartellek
 • erőfölénnyel visszaélés
 • közszolgáltatások
 • közös vállalatok
 • fogyasztók megtévesztése
 • reklámjog
 • állami támogatások
 • fúziókontrol
 • lszabályozott iparágak
 • közigazgatási szankciók
 • bírságok
 
Dr. Szilágyi Pál által vállalt témák:

Évfolyamdolgozat témák:

 • A vállalkozás fogalma a magyar és uniós versenyjogban
 • A versenypolitika céljai
 • A megállapodás, összehangolt magatartás, párhuzamos és egyoldalú magatartások elhatárolása az uniós versenyjogban
 • A gazdasági erőfölény megállapításának fontosabb szempontjai
 
Diplomamunka témák:

 • Versenyjog és szabadalmak: a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés technológiai iparágakban
 • Kétoldalú piacok versenyjogi megítélése
 • Alapvető jogok által támasztott kihívások a versenyjogi eljárásokban
 • Közgazdaságtani bizonyítékok a versenyjogi ügyekben
 • Bizonyítási teher a versenyfelügyeleti eljárásokban
 • Árukapcsolás technológiai iparágakbanVersenyjog és gyógyszeripar: versenypolitikai problémák a gyógyszerágazatban
 • Mezőgazdasági és versenyjog: a versenyszabályok alkalmazása a mezőgazdaságban
 • A beszállítók piaci magatartásának versenyjogi korlátai

 

x