Doktori gyakorlat

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az ózonréteg védelme – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere – A kibocsátási egységek kiosztási módszere – A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása – Az ilyen kiosztás ajándékozási illetékkötelessé tétele”

A C‑43/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Nejvyšší správní soud (a Cseh Köztársaság legfelsőbb közigazgatási bírósága) a Bírósághoz 2014. január 27‑én érkezett, 2013. december 18‑i határozatával terjesztett elő az előtte az ŠKO–ENERGO s. r. o. és az Odvolací finanční ředitelství között folyamatban lévő eljárásban, 2015. február 26.

 1. „Előzetes döntéshozatal – Környezet – Hulladékok – Szállítás – 1013/2006/EK rendelet – A 2. cikk 35. pontja g) pontjának iii. alpontja – Illegális szállítás – Az e rendelet VII. melléklete szerinti dokumentumban feltüntetett téves vagy ellentmondásos információk – Az 50. cikk (1) bekezdése – Az említett rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók – Arányosság”

A C‑69/15. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) a Bírósághoz 2015. február 16‑án érkezett, 2015. február 2‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Nutrivet D.O.O.E.L. és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség között folyamatban lévő eljárásban, 2016. június 9.

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aarhusi Egyezmény – 2003/4/EK irányelv – 5. és 6. cikk – A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés – A környezeti információk szolgáltatásáért járó díj – Az »ésszerű összeg« fogalma – Az adatbázis fenntartási költségei és általános költségek – Az igazságszolgáltatáshoz való jog – A díjat felszámoló határozat feletti közigazgatási és bírósági felülvizsgálat”

A C‑71/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a First‑tier Tribunal (General Regulatory Chamber, Information Rights) (elsőfokú bíróság, általános szabályozási tanács, információs jogok) (Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2014. február 10‑én érkezett, 2014. február 4‑i határozatával terjesztett elő az előtte az East Sussex County Council és az Information Commissioner között, a Property Search Group, a Local Government Association részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2015. október 6.

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 1999/13/EK irányelv – II. B. melléklet – Levegőszennyezés – Illékony szerves vegyületek – Kibocsátáscsökkentés – Szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és egyes berendezésekben történő felhasználása – A fennálló berendezésekre alkalmazandó kötelezettségek – Határidő‑hosszabbítás”

A C‑81/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Raad van State (Hollandia) a Bírósághoz 2014. február 17‑én érkezett, 2014. február 12‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Nannoka Vulcanus Industries BV és a College van gedeputeerde staten van Gelderland között folyamatban lévő eljárásban, 2015. szeptember 10.

 

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezetvédelem és az emberi egészség védelme – 1907/2006/EK rendelet (REACH‑rendelet) – 7. cikk, (2) bekezdés és 33. cikk – Az árucikkekben található, különös aggodalomra okot adó anyagok – Bejelentési és tájékoztatási kötelezettség – A 0,1 tömegszázalékos küszöb kiszámítása”

A C‑106/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Conseil d’État (Franciaország) a Bírósághoz 2014. március 6‑án érkezett, 2014. február 26‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), a Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) és a Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie között folyamatban lévő eljárásban, 2015. szeptember 10.

 1. „REACH – Bizonyos légzőszervi szenzibilizáló anyagok különös aggodalomra okot adó anyagokként történő azonosítása – Azonos mértékű aggodalom – Megsemmisítés iránti kereset – Közvetlen érintettség – Elfogadhatóság – Védelemhez való jog – Arányosság”

A T‑135/13. sz. ügyben, a Hitachi Chemical Europe GmbH (székhelye: Düsseldorf [Németország]), a Polynt SpA (székhelye: Scanzorosciate [Olaszország]), a Sitre Srl (székhelye: Milánó [Olaszország]) (képviselik őket: C. Mereu és K. Van Maldegem ügyvédek) felpereseknek, támogatják: a REACh ChemAdvice GmbH (székhelye: Kelkheim [Németország], képviselik: C. Mereu és K. Van Maldegem ügyvédek) és a New Japan Chemical (székhelye: Osaka [Japán], képviselik: C. Mereu és K. Van Maldegem ügyvédek) beavatkozók, az Európai vegyianyag‑ügynökség (ECHA) (képviselik: M. Heikkilä, W. Broere és T. Zbihlej, meghatalmazotti minőségben) alperes ellen, támogatják: a Holland Királyság (képviselik: B. Koopman, M. Bulterman és C. Schillemans, meghatalmazotti minőségben) és az Európai Bizottság (képviselik: K. Mifsud‑Bonnici és Talabér‑Ritz K., meghatalmazotti minőségben) beavatkozók, 2015. április 30.

 1. „Tagállami kötelezettségszegés – 2011/92/EU irányelv – Az egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 11. cikk – 2010/75/EU irányelv – Ipari kibocsátás (környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) – 25. cikk – Az igazságszolgáltatáshoz való jog – Nem összeegyeztethető nemzeti eljárásjogi szabályozás”

A C‑137/14. sz. ügyben, az EUMSZ 258. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2014. március 21‑én az Európai Bizottság (képviselik: C. Hermes és G. Wilms, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) felperesnek a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselik: T. Henze és J. Möller, meghatalmazotti minőségben) alperes ellen, támogatja: az Osztrák Köztársaság (képviseli: C. Pesendorfer, meghatalmazotti minőségben) beavatkozó fél, benyújtott keresete tárgyában, 2015. október 15.

 1. „Tagállami kötelezettségszegés – 2009/147/EK irányelv – A vadon élő madarak védelme – Kaliakra és Belite skali különleges védelmi területek – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek és a vadon élő fajok védelme – Kompleks Kaliakra közösségi jelentőségű természeti terület – 2011/92/EU irányelv – Egyes projektek környezeti hatásvizsgálata – A védelmi rendszer időbeli alkalmazhatósága – A fajok természetes élőhelyeinek károsodása és a fajok zavarása – Szélenergia – Idegenforgalom”

A C‑141/14. sz. ügyben, az EUMSZ 258. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2014. március 24‑én az Európai Bizottság (képviselik: E. White, C. Hermes és P. Mihaylova, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) felperesnek a Bolgár Köztársaság (képviselik: E. Petranova és D. Drambozova, meghatalmazotti  minőségben) alperes ellen benyújtott keresete tárgyában, 2016. január 14.

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezet – 2003/87/EK irányelv – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Unióban – A kibocsátási egységek átadására vonatkozó kötelezettség terjedelmének meghatározása – Szankciók – A 16. cikk (1) és (3) bekezdése”

A C‑148/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesverwaltungsgericht (Németország) a Bírósághoz 2014. március 31‑én érkezett, 2014. február 20‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Bundesrepublik Deutschland és a Nordzucker AG között, a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2015. április 29.

 1. „Tagállami kötelezettségszegés – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – EUMSZ 288. cikk – 2000/60/EK irányelv – Uniós vízpolitika – A 4. cikk (1) bekezdése – A felszíni víztestek állapotromlásának a megakadályozása – A 4. cikk (7) bekezdése – Az állapotromlás tilalmától való eltérés – Elsőrendű közérdek – Vízerőműnek a Fekete‑Sulm folyón (Ausztria) történő építésének az engedélyezése – A vizek állapotának romlása”

A C‑346/14. sz. ügyben, az EUMSZ 258. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2014. július 18‑án az Európai Bizottság (képviselik: E. Manhaeve, C. Hermes és G. Wilms, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) felperesnek az Osztrák Köztársaság (képviseli: C. Pesendorfer, meghatalmazotti minőségben) alperes ellen,támogatja: a Cseh Köztársaság (képviselik: M. Smolek, Z. Petzl és J. Vláčil, meghatalmazotti minőségben) beavatkozó fél, 2016. május 4.

 1.  „Előzetes döntéshozatal – Környezet – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek védelme – Különleges természetmegőrzési területek –Natura 2000 terület »A Schelde és Durme folyók torkolata a holland határtól Gentig« – Kikötőterület fejlesztése – Valamely terv vagy projekt védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata – Kedvezőtlen hatások bekövetkezése – Az elpusztítottrésszel azonos terület előzetes, de még be nem fejezett fejlesztése – A vizsgálatot követő megvalósítás – A 6. cikk (3) és (4) bekezdése”

A C‑387/15. és C‑388/15. sz. egyesített ügyekben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tárgyában, amelyeket a Raad van State (államtanács, Belgium) a Bírósághoz 2015. július 17‑én érkezett, 2015. július 13‑i határozataival terjesztett elő az előtte Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C‑387/15), valamint Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C‑388/15), és a Vlaams Gewest között,a Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2016. július 21.

 

 1. „Fellebbezés – 737/2010/EK rendelet – Az 1007/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet – Fókatermékek kereskedelme – Az említett termékek behozatalára és forgalmazására vonatkozó korlátozások – Érvényesség – Jogalap – EK 95. cikk – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 17. cikk – Az őslakos népek jogairól szóló ENSZ‑nyilatkozat – 19. cikk”

A C‑398/13 P. sz. ügyben, az Inuit Tapiriit Kanatami (székhelye: Ottawa [Kanada]), a Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation (székhelye: Qikiqtarjuaq [Kanada]), a Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation (székhelye: Pangnirtung [Kanada]), Jaypootie Moesesie (lakóhelye: Qikiqtarjuaq), Allen Kooneeliusie (lakóhelye: Qikiqtarjuaq), Toomasie Newkingnak (lakóhelye: Qikiqtarjuaq), David Kuptana (lakóhelye: Ulukhattok [Kanada]), Karliin Aariak (lakóhelye: Iqaluit [Kanada]), a Canadian Seal Marketing Group (székhelye: Québec [Kanada]), a Ta Ma Su Seal Products Inc. (székhelye: Cap‑aux‑Meules [Kanada]), a Fur Institute of Canada (székhelye: Ottawa), a NuTan Furs Inc. (székhelye: Catalina [Kanada]), a GC Rieber Skinn AS (székhelye: Bergen [Norvégia]), az Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland) (székhelye: Nuuk, Grönland [Dánia]), Johannes Egede (lakóhelye: Nuuk), a Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (székhelye: Nuuk), a William E. Scott & Son (székhelye: Edinburgh [Egyesült Királyság], az Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine (székhelye: Cap‑aux‑Meules), a Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi (székhelye: Isztambul [Törökország]), a Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd (székhelye: Fleur‑de‑Lys [Kanada]), (képviselik őket: H. Viaene, J. Bouckaert és D. Gillet, advocaten) fellebbezőknek az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2013. július 8‑án benyújtott fellebbezése tárgyában a többi fél az eljárásban: az Európai Bizottság (képviselik: K. Mifsud‑Bonnici és C. Hermes, meghatalmazotti minőségben) alperes az elsőfokú eljárásban, támogatja: Európai Parlament (képviselik: L. Visaggio és J. Rodrigues, meghatalmazotti minőségben), az Európai Unió Tanácsa (képviselik: K. Michoel és M. Moore, meghatalmazotti minőségben), beavatkozók az elsőfokú eljárásban, 2015. szeptember 3.

 1. „Előzetes döntéshozatal – 92/43/EGK irányelv – A 6. cikk (2)–(4) bekezdése – Valamely területnek a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékébe egy projekt engedélyezését követően, de a projekt végrehajtását megelőzően történő felvétele – A projektnek a területnek az említett jegyzékbe való felvételét követő vizsgálata – Az e vizsgálatra vonatkozó követelmények – A projekt megvalósításának az alternatívák kiválasztása tekintetében felmerülő következményei”

A C‑399/14. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesverwaltungsgericht (szövetségi közigazgatási bíróság, Németország) a Bírósághoz 2014. augusztus 18‑án érkezett, 2014. március 6‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Grüne Liga Sachsen eV és társai és a Freistaat Sachsen között, Landeshauptstadt Dresden, és a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht  részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2016. január 14.

 1.  „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezet – Az Európai Unió vízpolitikája – 2000/60/EK irányelv – 4. cikk, (1) bekezdés – A felszíni vizekre vonatkozó környezetvédelmi célkitűzések – Valamely felszíni víztest állapotának romlása – Egy hajózható útvonal kiépítésére vonatkozó projekt – A tagállamok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy ne engedélyezzenek olyan projektet, amely valamely felszíni víztest állapotának a romlását okozhatja – Valamely víztest állapotromlása fennállásának az értékelése céljából meghatározó kritériumok”

A C‑461/13. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesverwaltungsgericht (Németország) a Bírósághoz 2013. augusztus 22‑én érkezett, 2013. július 11‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV és a Bundesrepublik Deutschland között, a Freie Hansestadt Bremen részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2015. július 1‑je

 1. „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdése – 2004/35/EK irányelv – Környezeti felelősség – Nemzeti szabályozás, amely nem írja elő a közigazgatás számára annak a lehetőségét, hogy a szennyezett területeknek az e szennyezéshez hozzá nem járuló tulajdonosait megelőző és felszámolási intézkedések végrehajtására kötelezze, és amely csupán a közigazgatás által végrehajtott beavatkozások költségeinek a megtérítésére vonatkozó kötelezettséget ír elő – A szennyező fizet elvével, az elővigyázatosság és a megelőzés elvével, valamint a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvével való összeegyeztethetőség”

A C‑534/13. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Consiglio di Stato (Olaszország) a Bírósághoz 2013. október 10‑én érkezett, 2013. július 8‑i határozatával terjesztett elő az előtte a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Ministero della Salute, az Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, és a Fipa Group Srl között, a Comune di Massa, a Regione Toscana, a Provincia di Massa Carrara, a Comune di Carrara, az Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, az Ediltecnica Srl, a Versalis SpA részvételével, valamint a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Ministero della Salute, az Ispra Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale és a Tws Automation Srl között, a Comune di Massa, a Regione Toscana, a Provincia di Massa Carrara, a Comune di Carrara, az Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, az Ediltecnica Srl, a Versalis SpA részvételével, valamint a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Ministero della Salute, és az Ivan Srl között, az Edison SpA, a Comune di Massa, a Regione Toscana, a Provincia di Massa Carrara, a Comune di Carrara, az Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, az Ediltecnica Srl, a Versalis SpA részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2015. március 4.

 1.  „Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Környezet – 2011/92/EU irányelv – Egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – Üzletközpont létesítése – A hatásvizsgálat elvégzésének mellőzéséről szóló közigazgatási határozat kötelező ereje – A nyilvánosság részvételének hiánya”

A C‑570/13. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) a Bírósághoz 2013. november 6‑án érkezett, 2013. október 16‑i határozatával terjesztett elő az előtte Karoline Gruber és az Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, az EMA Beratungs‑ und Handels GmbH, a Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend között folyamatban lévő eljárásban, 2015. április 16.

 

 1. „Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – 2006/12/EK irányelv – 91/689/EGK irányelv – 1999/31/EK irányelv – Hulladékgazdálkodás – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – EUMSZ 260. cikk, (2) bekezdés – Pénzügyi szankciók – Kényszerítő bírság – Átalányösszeg”

A C‑584/14. sz. ügyben, az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2014. december 18‑án az Európai Bizottság (képviselik: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano és D. Loma‑Osorio Lerena, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) felperesnek a Görög Köztársaság (képviseli: E. Skandalou, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) alperes ellen benyújtott keresete tárgyában 2016. szeptember 7.

 1.  „Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – Az Európai Unió vízpolitikája – 2000/60/EK irányelv – A felszíni vizek ökológiai és kémiai állapotának megfigyelése – Vízgyűjtő‑gazdálkodási tervek”

A C‑648/13. sz. ügyben, az EUMSZ 258. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2013. december 6‑án az Európai Bizottság (képviselik: K. Herrmann és E. Manhaeve, meghatalmazotti minőségben) felperesnek a Lengyel Köztársaság (képviselik: B. Majczyna, K. Majcher és M. Drwięcki, meghatalmazotti minőségben) alperes ellen benyújtott keresete tárgyában, 2016. június 30.

2020.07.02.

x