Környezetvédelmi jog 2.

 

Tantárgy:                 Környezetvédelmi jog 2. (kötelező: BA nemzetközi igazgatás)

Tárgyfelelős:         Bándi Gyula

 

Az oktatás célja:

A tárgy 1. részének folytatása, amelyben a hallgatók különösen az EU integrációs joganyag alkalmazására nézve kapnak ismereteket, illetve a nemzetközi környezetjog rendszerét, működését sajátítják el, egyes szabályozási területek gyakorlati példáival támogatva.

 

A tantárgy tartalma:

 • Horizontális eszközök az EU környezetjogban, megelőzési eszközök, EMAS, öko-címke
 • Felelősség az EU irányában
 • A felelősségi irányelv. A büntetőjogi irányelv
 • Gazdasági eszközök
 • Az EU követelményei a szervezetekre vonatkozóan.
 • Nemzetközi környezetjog
 • Egyes különös részi másodlagos jogi szabályok példái (hulladék, természetvédelem, klíma)

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Irodalom:

 • Bándi Gyula: Környezetjog. Második, átdolgozott kiadás.
 • a Tanszék honlapján lévő PPT-k
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 ajánlott:

 • Bándi Gyula – Csapó Orsolya – Kovács-Végh Luca – Stágel Bence – Szilágyi Szilvia (szerk: Bándi Gyula): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Budapest, Szent István Társulat, 2008. ISBN: 978-963-277-061-1
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

Tételsor


II. félév követelménye: Tankönyv I-X. fejezet, XII. fejezet 1-3. pont, XIII. fejezet, XV. fejezet 1. pont, XVI. fejezet 1. pont, XIX. fejezet, XX. fejezet 4.1. pont, 6.4. pont, 7.1-7.3, illetve 7.6 pont

2019 tavasz - Tájékoztató és követelményrendszer

 

KHV esetek

***

x