Bioetika

 

BIOETIKA

Az oktatás célja:

 A bioetika és a környezetetika határtudományok, azaz különféle területeken dolgozó szakemberek (orvosok, jogászok, szociológusok, filozófusok, teológusok stb.) együtt művelik. Ezért kerül meghirdetésre a Bioetika és Környezetetika kurzus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minden Karán. Fontosnak tartjuk, hogy egyes, mindenkit érintő etikai kérdésekben a hallgatók megfelelő tájékoztatást kapjanak és megismerjék a Katolikus Egyház nézőpontját is.

A kurzus célja a hallgatók bevezetése az etikai kérdésfelvetésbe, amely a különböző szaktudományi területeken, elsősorban az emberi élettel és a környezettel kapcsolatban, felelős magatartásra hív. A kurzus során az életnek, elsősorban az emberi életnek és a környezetnek az alap értékeit vesszük sorra. Szó lesz arról a konfliktusról, amely a tudományos eredmények felhasználása és az etikai megengedhetőség korlátai között feszül. Minden megengedhető-e, ami technikailag megvalósítható? Mindeközben az egyes szaktudományok képviselői segítségével specializált etikai vizsgálódást is folytatunk, elsősorban a mai orvosi kutatások, illetve eljárások, valamint a környezetvédelemi szempontok figyelembevételével.

 

A tantárgy tartalma:

 ˗          A Bioetika elméleti alapjai

˗          Ember és természet a nyugati gondolkodástörténetben (ókor-középkor-újkor)

˗          A környezeti etika alapjai: a természeti elemek erkölcsisége

˗          A Bioetika alapelvei

˗          Élet kezdete – Abortusz és Élet vége

˗          A genetika etikája – Klónozás

˗          Anyagi elosztás az egészségügyben

˗          A források elosztásának etikája. A közlegelők tragédiája.

˗          Tájékoztatás-tájékozott beleegyezés – Eutanázia

˗          Társadalomökológia

˗          A bioszociális álláspont és a mélyökológia. A Gaia-elmélet.

˗          A keresztény tanítás és az ökológia

 

 Számonkérési és értékelési rendszer:

 Évközi jegy, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 Írásbeli beszámoló (teszt és esszé) és esetleges szóbeli vizsga.

 

Irodalom:

 Kiadott jegyzet, illetve könyv: Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti etika I.

Gaizler Gyula – Nyéky Kálmán: Bioetika. Budapest, Gondolat, 2003. ISBN: 978-963-945-027-1

Jávor Benedek (szerk.): Felelősségünk a teremtett világért. Budapest, Védegylet, 2004. ISBN: 963-216-774-0

Jobbágyi Gábor: Az élet joga. Budapest, Szent István Társulat,  2003. ISBN: 978-963-361-589-8

Lányi András – Jávor Benedek: Környezet és etika. Budapest, L’Harmattan, 2005. ISBN: ISBN: 963-734-317-2

Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Budapest, Osiris, 2000. ISBN: 963-379-898-1

Ferencz Antal: A bioetika alapjai. Budapest, Szent István Társulat, 2001. ISBN: 963-361-244-6

II. János Pál pápa: Az élet evangéliuma kezdetű enciklikája. Budapest, Szent István Társulat, 1995. ISBN: 963-360-807-4

 

Ajánlott irodalom:

Juan de Dios Vial Correa – Elio Sgreccia, (szerk.): A humánembrió identitása és jogállása. Budapest, MKPK, 2001. ISBN: 963-008-376-0

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Az élet kultúrájáért. Budapest, Szent István Kiadó, 2003. ISBN: 978-963-361-538-6

Kerényi Attila: Általános környezetvédelem. Szeged, Mozaik Stúdió, 2006. ISBN: 978-963-697-188-5

Farkas Péter: A humánökológia alapjai. Budapest, Szent István Kiadó, 2000. ISBN: 963-361-135-0

2020. 07.02.

x