Etikett és igazságügyi protokoll

Etikett és igazságügyi protokoll -Tahyné dr. Kovács Ágnes (2020. 03.23.)

A tantárgy célja:
Egyetemünk szellemiségével összhangban gyakorolt jogászi hivatás mindennapjaihoz szükséges társadalmi-szociális, komplex ismeretek bővítése, illetve a társas érintkezés írott és íratlan szabályainak megismerése, elsajátítása.

A tantárgy tartalma:
I. HIVATALOS ÉS NEM HIVATALOS MEGJELENÉS, JELENLÉT AZ EGYETEMEN
1. Egyetemi polgári lét; felkészülés, viselet és viselkedés a vizsgán
2. Jogászi viselet történet
3. Egyetemi események
II. DIPLOMA UTÁN
1. Viselkedés jogászként, jogászi etikett
2. Ügyészként
3. Közjegyzőként
4. Bíróként
5. Részvétel bírósági tárgyaláson
6. Általános hivatásetikai szabályok a közigazgatásban
7. Közszereplés
8. Protokollról általában
9. Nemzetközi protokollról
10. Protokoll egyházi rendezvényen és szertartásokon
11. Alapfogalmak

 

Kötelező irodalom:

A gyakorlaton elhangzottak, illetve a tárgyfelelős által készített segéd tananyag, jegyzet, aminek címe: „Etikett és Igazságügyi Protokoll - A megjelenésünkkel is vizsgázunk - Pázmányos joghallgatóknak mindenesetre, 2015."

 

Ajánlott irodalom:

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika, Szent István Társulat, Budapest, 2002.
Zlinszky János: Közéleti- és jogászi etika a gyakorlatban, Szent István Társulat, Budapest, 2007.

 

x