Környezet és fejlődés


2019.08.30.
Környezet és fejlődés tárgy leírása (2019.09.10.)

Az oktatás célja:

 

A tantárgy a környezetjogi tanulmányokat hivatott megalapozni. Bemutatja a globális, európai és hazai környezeti problémákat, azok gazdasági és szociális összefüggéseit. Szól a fenntartható fejlődés elméletének kialakulásáról, a fejlődés indikátorairól, annak esélyeiről. A tárgy rendszer szemléletű bemutatásra törekszik, elsősorban az összefüggések feltárására összpontosít.

 

A tantárgy tartalma:

A természetbe ágyazott ember – a természetes rendszerek ember általi igénybevétele. • Ökológiai lábnyomunk. • Hogyan csináljunk kőszénből árvizet? • Rendszerek, rendszer elemek működése. • A környezet, mint összetett, dinamikus rendszer. • Társadalom, termelés, környezet. • Források és nyelők: nem-megújuló forrásaink. • Források és nyelők: megújuló forrásaink. • Az ökológiai rendszerek és az ember. • A környezeti alapprobléma: az ember biológiai és gazdasági léte (a termelés) korlátos. A korlátok közelítésének elvi lehetőségei. •
Környezeti világmodellek. • W3 és “A növekedés határai.” • Előrejelzések a politikai-gazdasági “alapesetre” (BAU). • A fenntartható fejlődés meghatározása, megközelítés módjai, feltételei. (Bruntland, Daly) • Elvi kísérletek a fenntarthatóságra – W3 scenariók. • A fenntartható működés feltételei. • A késlekedés ára. • “Miért lehetetlen, ha muszáj?” • Környezeti etika, “ökológiai megtérés” (II. János Pál) • Fenntartható közösség, fenntartható társadalom. • Környezeti problémák: Éghajlatváltozás, ózonritkulás, savasodás, a biológiai sokféleség csökkenése, veszélyes hulladék, városi környezeti problémák (szmog). • A környezetgazdaság, környezetbarát közgazdaság alapjai. • Az ökoszociális szemlélet.  • A környezet értéke, “környezeti szolgáltatások”.

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

Évközi jegy, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Irodalom:

Donella Meadows – Jorgen Randers – Dennis Meadows: A növekedés határaiharminc év múltán. Budapest, Kossuth Kiadó, 2005. ISBN: 963-09-4708-0

 Kerényi Attila: Környezettan. Budapest, Mezőgazda Kiadó Kft., 2003. ISBN: 963-935-890-8

 Pataki György – Takács-Sánta András (szerk.): Természet és Gazdaság. Budapest, Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2004. ISBN: 978-963-954-810-7

 Jávor Benedek (szerk.): Felelősségünk a teremtett világért. Budapest, Védegylet, 2004. ISBN: 963-216-774-0

 Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Budapest, L’Harmattan, 2005. ISBN: 963-734-317-2

 Farkas Péter: A humánökológia alapjai. Budapest, Szent István Társulat, 2001. ISBN: 963-361-299-3

 Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. ISBN: 963-379-898-1
Láng István (szerk.): Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. ISBN: 963-057-847-6

https://jak.ppke.hu/uploads/collection/546/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf

 

Tudnivalók a Környezet és fejlődés tárgy teljesítéséhez! (2019.09.10.)

Tájékoztató!

Kedves Kollégák,
Engedjék meg hogy a - dolgozatjavítás (szomorú) tapasztalatai alapján, a további „Környezet és fejlődés" vizsgák sikerét előmozdítandó – néhány javaslattal éljek!

1) Igyekezzenek a feltett kérdést pontosan megérteni! Számos esetben válaszoltak meg a feltettel akár homlokegyenest ellenkező kérdést (pl. megújuló-nem megújuló, energiahordozó-nem energiahordozó; ami a célt támogatja-amit a cél támogat, stb.)!

2) Arra és csak arra kérdésre válaszoljanak, ami Önöknek van feltéve! Számos esetben fejtegettek érdekes kérdéseket, amelyek NEM voltak feltéve a feladatlapon.

3) Fogalmazzanak pontosan! Kerüljék az általánosságokat, a gyűjtőfogalmak (pl. „káros anyagok"; „szennyezés" stb.) használatát!

4) A felkészüléshez elsősorban a tankönyvek (A növekedés határai, illetve Világunk átalakítása) kijelölt részeit, továbbá – akinek van - saját előadási jegyzeteiket, végesetben jó eredményt elért társaik (a vizsgát megelőző, de nem a vizsga alatti!) segítségét vegyék igénybe. Minden évben keringenek „gyorstalpaló" összefoglaló jegyzetek, idén is, melyek sajnos gyakorta – idén is! - típushibák forrásai.

5) A felkészülésben segíthet az ellenőrző kérdéssor (honlapon), ami azonban nem tételsor! A kérdések súlya igen különböző, és nem feltétlen ugyanígy szerepelnek a feladatlapokon!

6) A vizsgán nem a könyvekkel vagy a leadott anyaggal kapcsolatos véleményüket, illetve környezetvédelmi meggyőződésüket értékeljük – bár evvel is megtisztelnek, ha megosztják velünk – hanem az anyagra vonatkozó konkrét ismereteiket ellenőrizzük.

7) Gondolják át újra a könyvekből megismert, illetve az előadások során hallott alapfogalmakat, a legegyszerűbbeket is (fejlődés, környezet, szennyezés, gazdaság, stb.) és győződjenek meg arról hogy tudják, mit jelentenek!

8) Igyekezzenek újra átgondolni és megérteni a könyvek, illetve az előadások ábráit!

9) Olvassák át többször, figyelmesen a Fenntartható fejlesztési Célrendszert!

10) A tanulás és a beszámolás során egyaránt törekedjenek rendszerszemléletre: keressék és találják meg az alrendszerek kapcsolódásait, folyamatok összefüggéseit, oksági és visszacsatolási láncokat, az esetleges késleltetések mértékét és hatásait!

2019 november 27.
Zlinszky János

 

Segédanyag - levelező tagozatosok részére (2019.09. 10.)

 

x