Környezeti etika

2020.02.10

KÖRNYEZETI ETIKA

Az oktatás célja:

A bioetika és a környezetetika határtudományok, azaz különféle területeken dolgozó szakemberek (orvosok, jogászok, szociológusok, filozófusok, teológusok stb.) együtt művelik. Ezért kerül meghirdetésre a Bioetika és Környezetetika kurzus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minden Karán. Fontosnak tartjuk, hogy egyes, mindenkit érintő etikai kérdésekben a hallgatók megfelelő tájékoztatást kapjanak és megismerjék a Katolikus Egyház nézőpontját is.

A kurzus célja a hallgatók bevezetése az etikai kérdésfelvetésbe, amely a különböző szaktudományi területeken, elsősorban az emberi élettel és a környezettel kapcsolatban, felelős magatartásra hív. A kurzus során az életnek, elsősorban az emberi életnek és a környezetnek az alap értékeit vesszük sorra. Szó lesz arról a konfliktusról, amely a tudományos eredmények felhasználása és az etikai megengedhetőség korlátai között feszül. Minden megengedhető-e, ami technikailag megvalósítható? Mindeközben az egyes szaktudományok képviselői segítségével specializált etikai vizsgálódást is folytatunk, elsősorban a mai orvosi kutatások, illetve eljárások, valamint a környezetvédelemi szempontok figyelembevételével.

 A tantárgy tartalma:

 ˗          A környezetvédelmi etika gyakorlata a környezetvédelmi jogban

˗          Orvosi Eskü, Genetikai Tanácsadás

˗          Technológia és felelősség

˗          Aktuális környezetetikai kérdések (állatvédelem filozófiája, Genetikailag módosított szervezetek GMO)

˗          Az intelligencia kutatásának etikai vonatkozásai

˗          Az abortusz és sterilizáció jogi kérdései

˗          Az asszisztált reprodukció etikai szempontból

˗          Egészség és betegség kérdései

˗          Eutanázia jogi kérdései

˗          Társadalomökológia és környezetvédelem

˗          A környezetvédelmi etika gyakorlata a környezetvédelmi jogban

˗          Fogamzásgátlás, Orvoskísérletek, Szervátültetés, Hospice

 

 Számonkérési és értékelési rendszer:

Évközi jegy, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 Írásbeli beszámoló (teszt és esszé) és esetleges szóbeli vizsga.

 

Irodalom:

Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti etika II., CSIBE Alapítvány, Bp. 2016. 121 p. ISBN 978-963-125-493-8
Gaizler Gyula – Nyéky Kálmán: Bioetika (Gondolat, Budapest 2003.); ISBN 963-9450-27-8
Gyula Gaizler – Kálmán Nyéky: Bioethics, PPCU; SU; Dialóg Campus Publisher, Bp. 2011. 144 p.
ISBN 978-963-308-031-3
II. János Pál, Evangelium Vitae, Az élet evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1995. ISBN 963 360 807 4 XXVI. kötet
Pope John Paul II.: Evangelium Vitae: The Gospel of Life. New York: Random House. (1995).
ISBN 0-8129-2671-4;
Ferenc Pápa: Laudato Si', – Közös otthonunk gondozásáról, Szent István Társulat, Budapest 2015. ISBN 978 963 277 562 3
Pope Francis: Laudato Si' – On Care for Our Common Home, Our Sunday Visitor (July 18, 2015),
ISBN 978-1612783864

Honlapok:

www.bioetika.hu/ppke

https://moodle.ppke.hu/

 

 

 

Tájékoztató és követelményrendszer  - (2020 február 10.)

 

 Az online előadásokról bővebben itt olvashat! (2020.03.23.)

x