Versenyjog

2019.08.30

Versenyjog tárgy

A tantárgy tartalma:


A tantárgy célkitűzése a gazdasági verseny és a versenyjogi szabályok közgazdasági és jogi megközelítésben történő bemutatása, kitérve a katolikus társadalmi tanításból fakadó etikai kérdésekre is. A rendelkezésünkre álló időtartamban nem ígérhetem, hogy mindenkiből harcrakész versenyjogászt fogunk faragni (akit nem sikerül elriasztani, azt szívesen várjuk vissza a diplomaosztó után a versenyjogi szakjogász képzésünkre!). Az országban egyedülálló módon zajló oktatásunkkal azonban tudunk annyi ismeretet adni, ami elegendő ahhoz, hogy a közigazgatásban, vagy vállalatnál, ügyvédi irodában a felmerülő gyakoribb versenyjogi kérdésektől ne ijedjen meg a pázmányos jogász. A tárgy jó lehetőséget ad a korábbi jogi tanulmányok során megszerzett közgazdasági, európai jogi, társasági jogi, polgári jogi, nemzetközi jogi, közigazgatási jogi, büntetőjogi, emberi jogi órákon már tanultak átismétlésére. Ebben is megmutatkozik a versenyjog sajátossága: ún. jogágakon "átfekvő" jogterület a versenyjog, ötvözve közigazgatási, polgári és büntetőjogi jellegű intézményeket. A versenyjog tanulmányozásával meg lehet érteni az uniós és a tagállami (magyar) jog együttélését, egymásra hatását, valamint a nem hagyományos jogforrások, úgy mint az esetjog és a soft law dokumentumok szerepét a jogalkalmazásban..

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Kötelező irodalom:

Versenyjog, Egyetemi jegyzet. (szerk. Boytha Györgyné, Tóth Tihamér) Budapest, PPKE JÁK, 2010.
TÓTH TIHAMÉR: Az EU és magyar versenyjog. Budapest, Kluwer, 2020 (3. kiadás).

Ajánlott irodalom:

RICHARD WHISH: Versenyjog. Budapest, HVG-ORAC, 2010.
BOYTHA GYÖRGYNÉ – HARGITA ÁRPÁD – SÁRAI JÓZSEF – TÓTH THIHAMÉR: Versenyjogi esetek. Az Európai Bíróság gyakorlata. Budapest, Osiris, 2000.
MASSIMO MOTTA: Versenypolitika. GVH Versenykultúra Központ, 2007.

 

 

x