Versenyjog

2019.08.30

Versenyjog tárgy

A tantárgy tartalma:

A tantárgy célkitűzése a gazdasági verseny fogalmának közgazdasági és jogi megközelítésben történő bemutatása. A Versenyjog tárgy hallgatása során a hallgatók elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek a jogalkalmazási gyakorlatban elengedhetetlenek. Így részletesen kifejtésre kerülnek a versenyjog anyagi és eljárási szabályai. A tantárgy jellegéből eredően részletes esetjogi ismeretekre tesznek szert a hallgatók, valamint megismerkedhetnek a legújabb joggyakorlattal és elméleti problémákkal.

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Irodalom:

 Boytha Györgyné – Tóth Tihamér (szerk.): Versenyjog. Budapest, PPKE-JÁK, 2010. ISBN: 978-963-308-017-7

 Ajánlott:

Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga. Budapest, Complex, 2014. ISBN: 978-963-295-369-4

Richard Whish: Versenyjog. Budapest, HVG-ORAC, 2010. ISBN: 963-258-097-5

Boytha Györgyné – Hargita Árpád – Sárai József – Tóth Tihamér: Versenyjogi esetek. Az Európai Bíróság gyakorlata. Budapest, Osiris, 2000. ISBN: 963-797-225

DARÁZS LÉNÁRD: Vertikális kartellek. Budapest: Complex, 2007.

Massimo Motta: Versenypolitika. Budapest, GVH Versenykultúra Központ, 2007. ISBN: 978-963-200-100-5 

 

x