Levelező tagozat

Tisztelt Kollégák!

Idén is lesz lehetőség évközbeni munkával ajánlott jegyet szerezni. Ehhez három alkalommal lesz lehetőség az alkalmak végén egy 10 perces ’open book’ jellegű, de rövid időkeretre szabott dolgozat megírására (részben teszt, részben rövid kifejtendő jogesetprobléma megoldás). A három jegy átlagából képződik a megajánlott jegy. A nem megírt dolgozat nem 1, hanem 0 számmal fog szerepelni (nem lehet tehát egy jól megírt dolgozattal kiváltani egy 2-es ajánlott jegyet).

Az időpontokat (napokat) nem adom meg előre (azon túl, hogy az első alkalommal nem kerül sor ilyen tesztre). Az itt felmerülő kérdések jelentős részben kötődni fognak az órákon elhangzottakhoz.

 A szombati viszontlátás reményében, üdvözlettel

 

Tóth Tihamér

 

1. dolgozat eredményei

2. dolgozat eredményei

3. dolgozat eredményei és a végleges eredmények

 

 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 

Versenyjog 2018 – Levelezős előadások: tematika és ajánlott olvasmányok

 

x