Speciálkollégium

 

 

Géntechnológia és genetikailag módosított organizmusok(2019.08.30.):

Tárgyleírás GMO szeminárium – Tahyné Dr Kovács Ágnes
A szeminárium fő vonalvezetése a genetikailag módosított szervezet jogi szabályozása, ehhez kapcsolódóan az élelmiszerbiztonság. Megismerkedhetnek a Hallgatók a biotechnológia világjelenségével, egészségvédelmi és kockázatértékelési vonatkozásaival. Részletesen foglalkozunk a génörökség védelmével, a koegzisztencia szabályozásával, a technológia melletti és elleni érvekkel, a magyar moratórium útjával. Ebben a körben a jogszabályi rendszer feltárásával és a kapcsolódó európai uniós jogesetekkel, soft law szabályozással is, illetve a jogszabályi környezet változásaival. Végül az etikai megfontolásokat elemezzük végig, megismerve az érintett világméretű cégek munkáját.

 

Nemzetközi környezetjog (A nemzetközi és az EU jog kapcsolatrendszere) levelező tagozat - tananyag (2020.02.10.)

 

Környezetvédelem a joggyakorlatban (2020.02.10.)

1. Az állatvédelem jogi szabályozásának ügyészségi vonatkozásai különös tekintettel az állatkínzásra

2. Az Aarhusi Egyezmény végrehajtásának aktuális kérdései, hazai és nemzetközi esetjog

3. Igazságügyi szakértői közreműködés jogszabályi környezetea környezetvédelmi, természetvédelmi tárgyú (polgári, büntető, közjegyzői,nyomozóhatósági, és közigazgatási hatósági) eljárások során
I. rész

4. Igazságügyi szakértői közreműködés jogszabályi környezetea környezetvédelmi, természetvédelmi tárgyú (polgári, büntető, közjegyzői,nyomozóhatósági, és közigazgatási hatósági) eljárások során
II. rész

5. Hogyan óvjuk meg Csömört olyannak,ami miatt szeretünk itt élni!

 

European Data Protecton Law (2018.08.30.)

 

Biztosítás és Környezetvédelmi biztosítások - dr. Hajdu István (2020.03.23.)

1. Bevezető a távoktatáshoz

2. A környezet és a természetvédelem rövid története

3. Fejlemények a környezetvédelmi biztosítás és biztosíték terén

4. A szakmai felelősségbiztosítás...

5. A biztosítás alapfogalmai

6. Egyes kötelező környezetvédelmi biztosítások

7. Környezeti felelősségbiztosítás összefoglaló

8. Környezeti felelelősségbiztosítás

9. Szorgalmi feladatok

 

dr. Hajdu István - Tájékoztató - Emlékeztető (2020.05.04.)

 

Adatvédelem - személyiségi jogok - Dr. Péterfalvi Attila - Tematika (2020.03.23.)

 

Europai környezetpolitika (anyagok): 2020.08.30.

1. A környezet fogalma

2. A fenntartható fejlődés fogalma kialakulásának vázlatos kronológiája

3. A környezetpolitika szükségessége és hiánya...

4. Klímaváltozás

5. A klímaváltozás egészségi hatásai

6. Klímaváltozás- antropogogén eredetű klímaváltozás

7. Boda Zsolt - Környezetpolitika

8. Az ózon-történet

9. Víz - a véges erőfforrás

10. A 2015 utáni fejlesztési program kialakítása

11. Nemzetközi környezetpolitika II. - Az ENSz 2030-as fejlesztési célrendszeréről

12. Fenntartható fejlesztési célok - Kezdeti lépések rendszerelméleti szemszögből

13. A fenntarthatóságtól a rezilienciáig

14. A Fenntartható Fejlesztési Célok keretrendszere, és kormányzati kihívásai

Ökopolitikai irodalomjegyzék - Magyarul elérhető művek

„Világunk átalakítása"

x